top of page

пн, 05 груд.

|

Львівський органний зал

💬🌹😇. Аве Марія. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Увесь спектр емоцій, які кожен з нас сьогодні переживає в умовах Визвольної війни, почуйте в концерті Володимира Кошуби

Registration is Closed
See other events
💬🌹😇.  Аве Марія. Органний фестиваль. “Музика і війна”
💬🌹😇.  Аве Марія. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Час та місце

05 груд. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Увесь спектр емоцій, які кожен з нас сьогодні переживає в умовах Визвольної війни, почуйте в концерті соліста Національного будинку органної та камерної музики Володимира Кошуби.

Якою є музика війни? Це мужність та відвага, закодовані у марші. Це біль втрати та спогад про загиблих героїв. Це тиха молитва за живих та вдячність за кожен прожитий день.

25/11 - 18/12: Органний фестиваль у Львові, присвячений темі “Музика і війна” – музичний проект Львівського органного залу, в рамках якого відбувається серія концертів органістів з усієї України, документування досвіду та гри музикантів у історичний для українського народу час Визвольної війни.

17 виконавців, унікальні музичні програмі, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики.

Мистецька мобільність для відновлення творчих зв’язків Львова з іншими осередками органного мистецтва.

Фінансовано Стабілізаційним фондом – ініціативи підтримки культурних і освітніх організацій, яких торкнулися насліди війни проти України (Funded by the Stabilisation Fund - An initiative to support cultural and educational organisations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Виконавець:

Володимир Кошуба – орган (Київ)

Програма:

Олександр Гільманн – “Молитва”, оп. 16

Олександр Гільманн – Траурний марш та спів Серафімів, оп. 17

Шарль Турнемір – “Te Deum”

Фридерик Шопен – “Prelude”, оп. 28 №4

Франц Шуберт – Військовий марш

Франц Шуберт – Аве Марія

Ференц Ліст – Ракоці-марш

Ференц Ліст – Адажіо

Філіп Джеймс – “Медитація з Парижського собору Святої Клотільди”

Едгар Арро – “In memoriam”

Жанна Колодуб – Поема для органа

Вʼячеслав Самофалов – Аве Марія

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The entire range of emotions that each of us is experiencing today in the conditions of the War of Liberation can be heard in a concert by the soloist of the National House of Organ and Chamber Music, Volodymyr Koshuba.

What is the music of war? This is the courage and bravery encoded in the march. This is the pain of loss and the memory of fallen heroes. This is a silent prayer for the living and gratitude for each day lived.

25/11 - 18/12: Organ Festival in Lviv, dedicated to the theme "Music and War" - a musical project of the Lviv Organ Hall, which includes a series of concerts by organists from all over Ukraine, documenting the experience and performances of musicians during the Vyzvolnaya War, which is historic for the Ukrainian people war

17 performers, unique music programs, live concerts, an exhibition, video interviews and recordings of organ music.

Artistic mobility to restore Lviv's creative ties with other centers of organ art.

Funded by the Stabilization Fund - an initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine (Funded by the Stabilization Fund - An initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Performer:

Volodymyr Koshuba – organ (Kyiv)

Program:

Oleksandr Gilmann - "Prayer", Op. 16

Oleksandr Gilmann – Funeral March and Song of the Seraphim, Op. 17

Charles Tournemeer – “Te Deum”

Frédéric Chopin – “Prelude”, Op. 28 No. 4

Franz Schubert - Military March

Franz Schubert - Ave Maria

Ferenc Liszt - Rakotsi-marsh

Ferenc Liszt - Adagio

Philip James - "Meditation from the Paris Cathedral of Saint Clotilde"

Edgar Arro – “In memoriam”

Zhanna Kolodub - Poem for organ

V'yacheslav Samofalov - Ave Maria

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page