top of page

ср, 07 груд.

|

Львівський органний зал

⌛🔥. Час і Пристрасть. Органний фестиваль. “Музика і війна”

У концерті Органістки з Одеси Олени Удрас поєдналося багато епох, настроїв та сенсів.

Registration is Closed
See other events
⌛🔥. Час і Пристрасть. Органний фестиваль. “Музика і війна”
⌛🔥. Час і Пристрасть. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Час та місце

07 груд. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

У концерті органістки з Одеси Олени Удрас поєдналося одразу кілька епох, настроїв та сенсів. Завдяки широкій музичній ретроспективі стає очевидним, що людство рухається не вперед, а по колу. Наше життя – це пристрасті, нанизані на вісь часу. Слухаючи твори майстрів бароко і сучасних композиторів, розумієш, що людьми століттями володіють одні й ті ж пристрасті, переконання та сумніви. І лише мистецтво здатне розставити всі крапки над “і”.

25/11 - 18/12: Органний фестиваль у Львові, присвячений темі “Музика і війна” – музичний проект Львівського органного залу, в рамках якого відбувається серія концертів органістів з усієї України, документування досвіду та гри музикантів у історичний для українського народу час Визвольної війни.

17 виконавців, унікальні музичні програми, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики.

Мистецька мобільність для відновлення творчих зв’язків Львова з іншими осередками органного мистецтва.

Фінансовано Стабілізаційним фондом – ініціативи підтримки культурних і освітніх організацій, яких торкнулися насліди війни проти України (Funded by the Stabilisation Fund - An initiative to support cultural and educational organisations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Виконавиця:

Олена Удрас – орган (Одеса)

Програма:

Йоганн Себастьян Бах – Прелюдія та фуга фа мінор, BWV 639

Йоганн Себастьян Бах – Мотет “Jesu, meine Freude”, BWV 227

Йоганн Себастьян Бах – Прелюдія сі мінор, Хоральна прелюдія “Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ”, BWV 639

Йоганн Пахельбель – Канон

Йоганн Пахельбель – Чакона ре мінор

Альфонс Мейлі – Токата

Браян Хесфорд – Варіації на тему Паганіні

Томазо Альбіноні – Адажіо

Олена Удрас – Токата

Олена Удрас – “Пісня дельфіна”

Пол Манц – Арія

Леон Боельман – Готична сюїта

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The concert of Odesa organist Olena Udras combined many eras, moods and meanings.

 

Our lives are passions strung along the axis of time. Listening to the works of baroque masters and modern composers, you never understand that humanity has been possessed by the same passions for centuries. And only art allows you to rise above them.

 

25/11 - 18/12: Organ Festival in Lviv, dedicated to the theme "Music and War" - a musical project of the Lviv Organ Hall, which includes a series of concerts by organists from all over Ukraine, documenting the experience and performances of musicians during the Vyzvolnaya War, which is historic for the Ukrainian people war

17 performers, unique music programs, live concerts, exhibition, video interviews and recordings of organ music.

Artistic mobility to restore Lviv's creative ties with other centers of organ art.

 

Funded by the Stabilization Fund - an initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine (Funded by the Stabilization Fund - An initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Performer:

Olena Udras – organ (Odesa)

Program:

Johann Sebastian Bach – Prelude and Fugue in F minor, BWV 639

Johann Sebastian Bach – Motet “Jesu, meine Freude”, BWV 227

Johann Sebastian Bach – Prelude in B minor, Choral Prelude “Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ”, BWV 639

Johann Pachelbel – Canon

Johann Pachelbel – Chaconne in D minor

Alphonse Meili - Toccata

Brian Hesford - Variations on a Theme by Paganini

Tommaso Albinoni - Adagio

Olena Udras – Toccata

Olena Udras - "Song of the Dolphin"

Paul Mantz - Aria

Leon Boelman - Gothic Suite

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page