top of page

нд, 11 груд.

|

Львівський органний зал

💙💛. Ми Є! Органний фестиваль. “Музика і війна”

Концерт молодих органістів Марка Новаковича, Сергія Павліва та Віталія Дворового “Ми Є” названий на честь твору Юрія Шевченка.

Registration is Closed
See other events
💙💛. Ми Є! Органний фестиваль. “Музика і війна”
💙💛. Ми Є! Органний фестиваль. “Музика і війна”

Час та місце

11 груд. 2022 р., 14:00 – 15:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Концерт молодих органістів Марка Новаковича, Сергія Павліва та Віталія Дворового “Ми Є” названий на честь твору Юрія Шевченка. В його основу покладено мелодію Національного Гімну України, яка звучить ще більш проникливо, емоційно, і, врешті, потужно, як маніфест волі українського народу.

Крута й неповторна українська класика – твори Віктора Гончаренка, Вʼячеслава Назарова, Святослава Луньова, Михайла Шуха – виглядає природньо й гармонійно в компанії Баха та Регера. Ми є народ, який сьогодні наново відкриває себе і відривається світові.

25/11 - 18/12: Органний фестиваль у Львові, присвячений темі “Музика і війна” – музичний проект Львівського органного залу, в рамках якого відбувається серія концертів органістів з усієї України, документування досвіду та гри музикантів у історичний для українського народу час Визвольної війни.

17 виконавців, унікальні музичні програмі, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики.

Мистецька мобільність для відновлення творчих зв’язків Львова з іншими осередками органного мистецтва.

Фінансовано Стабілізаційним фондом – ініціативи підтримки культурних і освітніх організацій, яких торкнулися насліди війни проти України (Funded by the Stabilisation Fund - An initiative to support cultural and educational organisations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Виконавці:

Марк Новакович – орган

Сергій Павлів – орган

Віталій Дворовий – орган

Програма:

Йоганн Себастьян Бах – Прелюдія і фуга до мінор BWV 549

Йоганн Себастьян Бах – Арія з Оркестрової сюїти №3

Макс Регер – Інтродукція і Пасакалія ре мінор

Михайло Шух – Аве Марія

Святослав Луньов – “Libera me” (“Звільни мене”)

Віктор Гончаренко – Чакона

Йоганн Себастьян Бах – Хоральна прелюдія "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ", BWV 639

Віктор Гончаренко – Антифони

Юрій Шевченко – “Ми є”. (транскрипція для органа Г. Куркова)

Вʼячеслав Назаров – Токата з Білої симфонії

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The concert of young organists Mark Novakovych, Serhii Pavliv and Vitaliy Dvorovyi "We Are" is named after the work of Yuri Shevchenko. It is based on the melody of the National Anthem of Ukraine, which sounds even more insightful, emotional, and, ultimately, powerful, as a manifesto of the will of the Ukrainian people.

Cool and unique Ukrainian classics - works by Viktor Honcharenko, V'yacheslav Nazarov, Svyatoslav Lunyov, Mykhailo Shukh - look natural and harmonious in the company of Bach and Reger. We are a nation that today is rediscovering itself and detaching itself from the world.

25/11 - 18/12: Organ Festival in Lviv, dedicated to the theme "Music and War" - a musical project of the Lviv Organ Hall, which includes a series of concerts by organists from all over Ukraine, documenting the experience and performances of musicians during the Vyzvolnaya War, which is historic for the Ukrainian people war

17 performers, unique music programs, live concerts, an exhibition, video interviews and recordings of organ music.

Artistic mobility to restore Lviv's creative ties with other centers of organ art.

Funded by the Stabilization Fund - an initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine (Funded by the Stabilization Fund - An initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Performers:

Mark Novakovych – organ

Serhii Pavliv – organ

Vitaliy Dvorovyi – organ

Program:

Johann Sebastian Bach – Prelude and Fugue in C minor BWV 549

Johann Sebastian Bach - Aria from Orchestral Suite No. 3

Max Reger – Introduction and Passacalia in D minor

Mykhailo Shuh - Ave Maria

Svyatoslav Lunyov – “Libera me” (“Free me”)

Viktor Honcharenko – Chakona

Johann Sebastian Bach – Choral Prelude "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ", BWV 639

Viktor Goncharenko – Antiphons

Yury Shevchenko - "We are". (transcription for organ by H. Kurkov)

Viacheslav Nazarov – Toccata from the White Symphony

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page