top of page

сб, 18 черв.

|

Львівський органний зал

Німецька органна музика. Володимир Кошуба

Органний речиталь Володимира Кошуби - подія екстра-класу.

Registration is Closed
See other events
Німецька органна музика. Володимир Кошуба
Німецька органна музика. Володимир Кошуба

Час та місце

18 черв. 2022 р., 17:00 – 18:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

У такій Німеччині ви ще точно не були! Народний артист України Володимир Кошуба вразить вас розмаїттям жанрів, епох та настроїв - і все це в межах музики однієї країни та у таймінгу одного концерту!

Від майстрів Ренесансу (Тільман Сузато) і раннього бароко (Семюель Шейдт) до барокових генієв з родини Бахів та романтиків Шумана і Шуберта.

Запрошуємо на органний речиталь соліста Національного будинку органної та камерної музики у Львові.

Виконує:

Народний артист України Володимир Кошуба – орган

Програма:

Тулман Сусато – Танок (“Mohrentanz”)

Саммуел Шейдт – “Відлуння”

Ю.Г. Кнехт – Тема з варіаціями

Г.Ф. Гендель – Прелюдія ля мінор

Г.Ф. Гендель – Адажіо фа мінор

Г.Ф. Гендель – Пасакалія соль мінор

Г.Ф. Гендель – Соната до мажор

Й.С. Бах – Сициліано з сонати мі-бемоль мажор, BWV 1031

Й.С. Бах – Адажіо та фінал з концерту ре мінор (за А. Вівальді), BWV 596

К.Ф.Е. Бах – Рондо

Г.К. Вагензейл – “Дивертисмент”

Ф. Лахнер – Ларго з сонати №2 до мажор

Р. Шуман – “Мрії” (“Traumerel”)

Р. Штраус – “Так говорив Заратуштра”

Про виконавця:

Володимир Кошуба

Соліст Національного будинку органної та камерної музики, Народний артист України

Володимир Кошуба закінчив Київську консерваторію ім. П.І. Чайковського у 1972 році як піаніст (клас професора Т. Кравченко). Під час навчання захопився грою на органі, який тоді викладали як факультатив. Після закінчення консерваторії грав деякий час на електрооргані у складі камерного оркестру Київської державної філармонії. У 1979 році закінчив вдруге консерваторію як органіст (клас професора А. Котляревського). З 1981 року став солістом-органістом Республіканського будинку органної та камерної музики України і постійно виступає на цій сцені. У 1985 році стажувався по класу органа у професора Талліннської консерваторії Народного артиста Естонії Хуго Лепнурма.

В. Кошуба багато гастролює в Україні та країнах Європи, мав гастролі у Північній та Південній Америці: Бразилії, Уругваї, Аргентині, Канаді, США, Японії. Має численні записи для фондів Українського радіо та грамплатівок: у 1985 році – запис трьох дисків у студії грамзапису "Мелодія"; з 1998 по 2005 роки записав кілька CD у США, Європі та Україні.

У 1999 році Американським біографічним інститутом (АВІ) при конгресі США ім'я Володимира Кошуби було включено у Всесвітній каталог музикантів нового тисячоліття.

У 2007 році В. Кошубі присвоєно звання Народного артиста України, він обраний президентом Асоціації органістів та органних майстрів Національної Всеукраїнської музичної спілки, як артист він є флагманом української органної школи, заснованої Арсенієм Котляревським.

Протягом останніх років митець активно сприяє проведенню в Україні традиційних органних фестивалів. Творчу діяльність Володимир Кошуба поєднує з викладанням класу органа в Київській спеціальній музичній школі ім. М.Лисенка.

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

You have definitely never been to such a Germany! People's Artist of Ukraine Volodymyr Koshuba will impress you with a variety of genres, eras and moods - and all this within the music of one country and in the timing of one concert!

From the masters of the Renaissance (Tilman Suzato) and the early Baroque (Samuel Scheidt) to the Baroque geniuses of the Bach family and the romantics Schumann and Schubert.

We invite you to the organ recital of the soloist of the National House of Organ and Chamber Music in Lviv.

Performs:

People's Artist of Ukraine Volodymyr Koshuba - organ

Program:

Tulman Susato - Tanok (“Mohrentanz”)

Samuel Scheidt - "Echoes"

Yu.G. Knecht - Theme with variations

G.F. Handel - Prelude in A minor

G.F. Handel - Adagio in F minor

G.F. Handel - Pascal in G minor

G.F. Handel - Sonata in C major

J.S. Bach - Siciliano in Sonata in E Flat Major, BWV 1031

J.S. Bach - Adagio and the finale of the concerto in D minor (by A. Vivaldi), BWV 596

K.F.E. Bach - Rondo

G.K. Wagenzeil - "Divertissement"

F. Lachner - Largo from sonata до2 in C major

R. Schumann - "Dreams" ("Traumerel")

R. Strauss - "Thus Spoke Zarathustra"

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page