top of page

сб, 04 бер.

|

Львівський органний зал

Український романс

Прекрасні солоспіви Станіслава Людкевича, Нестора Нижанківського, Ігоря Кушплера, а також твори інших українських майстрів романсу лунатимуть в камерному виконанні сопрано та фортепіано.

Registration is Closed
See other events
Український романс
Український романс

Час та місце

04 бер. 2023 р., 14:00 – 15:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Кажуть, українська пісня розкриває глибини серця. Прекрасні солоспіви Станіслава Людкевича, Нестора Нижанківського, Ігоря Кушплера, а також твори інших українських майстрів романсу лунатимуть в камерному виконанні сопрано та фортепіано. Серед них – три премʼєри: пісні Ярослава Лопатинського, які були віднайдені в сімейному архіві і ніколи досі не виконувалися.

Виконавці:

Іванна Клюба – сопрано

Володимир Пінчак – фортепіано

Програма:

Станіслав Людкевич – "Ой вербо, вербо", слова Василя Пачковського

Нестор Нижанківський – "І молилася я", слова Олександра Кониського

Григорій Китастий – "Колискова", слова Б. Олександрова

Мирослав Волинський – "Смереки", слова Степана Пушика

Богдана Фільц – "Баркарола", слова Володимира Сосюри

Станіслав Людкевич – "Одна пісня голосненька", слова Уляни Кравченко

Станіслав Людкевич – “Ой співаночки мої" (українська народна пісня)

Василь Барвінський – “Думка”

Ярослав Лопатинський – "Куди не ступлю" (слова Богдана Лепкого), "Горді пальми" (слова Агатангела Кримського), "Нічко цікавая" (слова Одарки Романової) – премʼєра

Анатолій Кос-Анатольський – “Пастушка”, слова Івана Кутеня

Оксана Герасименко – "Диво осені", слова Марії Чумарної

Оксана Герасименко – "Весна прийшла", слова Марії Чумарної

Ігор Кушплер – "Калино, покровителько любові", слова Миколи Петренка

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

They say that a Ukrainian song reveals the depths of the heart. The beautiful solos of Stanislav Lyudkevуch, Nestor Nyzhankivskyi, Ihor Kushpler, as well as the works of other Ukrainian masters of romance will be heard in a chamber performance by soprano and piano. Among them are three premieres: songs by Yaroslav Lopatynskyі, which were found in the family archive and have never been performed until now.

Performers:

Ivanna Klyuba - soprano

Volodymyr Pinchak – piano

Program:

Stanislav Lyudkevуch - "Oi verbo, verbo", lyrics by Vasyl Pachkovsky

Nestor Nyzhankivskyi - "And I prayed", words of Oleksandr Konyskyi

Hryhoriy Kitasty - "Lullaby", lyrics by B. Oleksandrov

Myroslav Volynskyi - "Smereky", lyrics by Stepan Pushyk

Bohdana Filts - "Barcarola", lyrics by Volodymyr Sosyura

Stanislav Lyudkevуch - "One loud song", lyrics by Ulyana Kravchenko

Stanislav Lyudkevуch – "Oi spivanochky moi" (Ukrainian folk song)

Vasyl Barvinskyi - "Opinion"

Yaroslav Lopatynskyi - "Where I'm Not Stepping" (words by Bohdan Lepky), "Proud Palms" (words by Agatangel Krymskyi), "Interesting Night" (words by Odarka Romanova) - premiere

Anatoly Kos-Anatolskyі - "Shepherd", words by Ivan Kuten

Oksana Gerasymenko - "Miracle of Autumn", words by Maria Chumarnaya

Oksana Gerasymenko - "Spring has come", words by Maria Chumarnaya

Ihor Kushpler - "Kalуna, patron of love", lyrics by Mykola Petrenko

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page