top of page

пн, 19 вер.

|

Львівський органний зал

Ваґнер. Ліст

Які таємниці приховують всесвітньо знані й маловідомі композиції Ліста і Ваґнера пропонуємо дізнатися на концерті.

Registration is Closed
See other events
Ваґнер. Ліст
Ваґнер. Ліст

Час та місце

19 вер. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Що спільного між Ференцом Лістом і Ріхардом Ваґнером? Говорячи двома словами, цих геніальних ровесників об’єднує не лише масштабність творчої думки, музикознавчо-критична діяльність й неординарні погляди на життя і суспільство, але й багаторічна дружба та навіть родинні зв'язки. Егоцентричні особистості Ліст та Ваґнер, усе ж, цілком присвятили своє життя служінню Музиці! Ключова риса, що об'єднала твори романтиків у концерті Олени Мацелюх – їхня музика неймовірно звучить на органі (і це попри те, що Ваґнер для органа ніколи не писав, а от Ліст, завдяки своїм релігійним поглядам, досконало опанував цей інструмент і створив для нього низку творів).

Які таємниці приховують всесвітньо знані й маловідомі композиції Ліста і Ваґнера пропонуємо дізнатися на концерті.

Виконавиця:

Олена Мацелюх – орган

Програма:

Ференц Ліст – Інтродукція до Органної меси

Ріхард Ваґнер – Пісня Стернового з опери “Летючий Голландець”

Ференц Ліст – Хорал “Дякую Тобі, Господи”

Ріхард Ваґнер – Весільний марш з опери “Лоенґрін”

Ференц Ліст – “Аве Марія”

Ріхард Ваґнер – Увертюра до Третьої дії з опери “Лоенґрін”

Ріхард Ваґнер / Ференц Ліст – Урочиста хода пілігрімів з опери “Тангейзер”

Ференц Ліст – Прелюдія і фуга на тему “B-A-C-H”

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

What do Ferenc Liszt and Richard Wagner have in common? In two words, these brilliant peers are united not only by the scale of creative thought, musicological and critical activity and extraordinary views on life and society, but also by long-standing friendship and even family ties. Self-centered personalities Liszt and Wagner, however, completely devoted their lives to the service of Music! The key feature that united the works of the romantics in the concert of Elena Matselukh – their music sounds incredible on the organ (and this is despite the fact that Wagner never wrote for the organ, but Liszt, thanks to his religious views, perfectly mastered this instrument and created for he has a number of works).

What secrets are hidden by the world-famous and little-known compositions of Liszt and Wagner, we suggest you find out at the concert.

Performer:

Olena Matselyukh - organ

Program:

Ferenc Liszt - Introduction to the Organ Mass

Richard Wagner – Sternovsky's Song from the opera "The Flying Dutchman"

Ferenc Liszt - Choral "Thank You, Lord"

Richard Wagner - Wedding March from the opera "Lohengrin"

Ferenc Liszt - "Ave Maria"

Richard Wagner – Overture to the Third Act from the opera "Lohengrin"

Richard Wagner / Ferenc Liszt - Solemn Procession of Pilgrims from the opera "Tanghäuser"

Ferenc Liszt – Prelude and Fugue on “B-A-C-H”

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page