top of page

нд, 24 квіт.

|

Львівський органний зал

Валерія Балаховська. Органний концерт

Солістка Національного будинку органної та камерної музики Валерія Балаховська доводить своїм концертом, що світ органної музики неймовірно багатий та різнобарвний.

Registration is Closed
See other events
Валерія Балаховська. Органний концерт
Валерія Балаховська. Органний концерт

Час та місце

24 квіт. 2022 р., 14:00 – 15:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Солістка Національного будинку органної та камерної музики Валерія Балаховська кожним своїм концертом доводить, що світ органної музики - неймовірно багатий та різнобарвний. Щоразу вишукуючи в океані органних творів маловідомі “острівці”, виконавиця не припиняє дивувати та захоплювати своєю майстерністю і харизматичністю.

Виконує:

Заслужена артистка України Валерія Балаховська – орган

Програма:

Й. С. Бах - Токата, адажіо і фуга до мажор

Д. Букстехуде - Чакона мі мінор

Т. Дюбуа - Токата соль мажор

В. Петралі - Три Версета ,,Per il Gloria''

С. Франк - Прелюдія, фуга і варіація сі мінор

В. Гільман - Гранд Хор

Г.- А. Штамм - Рондо ,,alla Latina''.

Тривалість: близько години

Про виконавицю:

Валерія Балаховська - Заслужена артистка України, солістка Національного будинку органної та камерної музики України.

Органним мистецтвом захопилася в музичній школі, де юна піаністка відвідувала факультатив народного артиста України Володимира Кошуби. Національну музичну академію України ім. П.Чайковського закінчила з відзнакою за фахом фортепіано (клас професора І.Павлової) та органа (клас професора Г.Булибенко). З 1992 року Валерія Балаховська - солістка Національного будинку органної та камерної музики в Києві.

Техніку органного виконавства вдосконалювала у відомих зарубіжних музикантів: професора Вищої музичної школи Е. фон Камеке (Німеччина), в якого прослухала повний курс виконавської майстерності «Академія старовинної музики», професорів Ф. Клінди (Словаччина), Б. Біллетера (Швейцарія), Й. Труммера (Австрія).

Багато гастролює в Україні та за її межами (Австрія, Німеччина, Польща, країни Балтії, Молдова, Узбекистан), бере участь у міжнародних фестивалях органної музики, в музичних програмах радіо й телебачення.

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Soloist of the National House of Organ and Chamber Music Valeria Balakhovska proves with each concert that the world of organ music is incredibly rich and colorful. Every time searching for little-known "islands" in the ocean of organ works, the performer continues to amaze and delight with her skill and charisma.

 

Performs:

Honored Artist of Ukraine Valeria Balakhovska - organ

 

Program:

J. S Bach - Toccata, adagio and fugue in C major

D. Buxtehude - Chakona in E minor

T. Dubois - Toccata in G major

V. Petrali - Three Verses "Per il Gloria"

S. Frank - Prelude, Fugue and Variations in B minor

W. Gilman - Grand Choir

G. A. Strain - Rondo ,, alla Latina ''.

 

Duration: about an hour

 

About the artist:

 

Valeria Balakhovska - Honored Artist of Ukraine, soloist of the National House of Organ and Chamber Music of Ukraine.

 

She became interested in organ art at the music school, where the young pianist attended the elective of the People's Artist of Ukraine Volodymyr Koshuba. National Music Academy of Ukraine named after P. Tchaikovskyi graduated with honors in piano (class of Professor I. Pavlova) and organ (class of Professor G. Bulybenko). Since 1992, Valeria Balakhovska has been a soloist at the National House of Organ and Chamber Music in Kyiv.

 

She perfected the technique of organ performance with well-known foreign musicians: Professor of the Higher School of Music E. von Kameke (Germany), where she attended a full course of performance "Academy of Early Music", Professors F. Clindy (Slovakia), B. Billetter (Switzerland). Trummer (Austria).

 

He has toured extensively in Ukraine and abroad (Austria, Germany, Poland, the Baltic countries, Moldova, Uzbekistan), participates in international festivals of organ music, music programs on radio and television.

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page