top of page

сб, 20 трав.

|

Львівський органний зал

Віртуоз з Варшави. Міхал Шостак

Органний речиталь польського органіста Міхала Шостака – це гарантована насолода від майстерного виконання та захоплюючої програми.

Registration is Closed
See other events
Віртуоз з Варшави. Міхал Шостак
Віртуоз з Варшави. Міхал Шостак

Час та місце

20 трав. 2023 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Органний речиталь польського органіста Міхала Шостака – це гарантована насолода від майстерного виконання та захоплюючої програми.

Міхал Шостак – віртуоз з Варшави, музичний арсенал якого вражає, адже він може зіграти органі абсолютно будь-яку музику: від Баха до Шопена. Виконавець глибоко обізнаний у французькій органній музиці, пише власні твори і майстерно імпровізує. Повірте, далеко не кожен органіст може імпровізувати! Не пропустіть нагоди почути і побачити це унікальне видовище на двох ексклюзивних концертах Міхала Шостака у травні!

Міхал Шостак є головним органістом Базиліки Пресвятої Богородиці Ліхенської, де грає на найбільшому органі Польщі. Він почав вивчати орган у 17 років, закінчив Музичну школу імені Йозефа Ельснера у Варшаві та Університет музики імені Фредерика Шопена, також навчався у Папському Амвросійному інституті Священної музики в Мілані. Захистив дисертацію на тему “Французькі симфонічні органи та органна музика”.

Брав участь в майстер-класах провідних органістів Польщі та за кордоном. Міхал концертує у Данії, Великобританії, Франції, Німеччині, Італії, Сполучених Штатах Америки. Є членом Королівського коледжу органістів у Лондоні, Американської гільдії органістів у Нью-Йорку та Органного історичного товариства (США).

Виконавці:

Міхал Шостак – орган (Польща)

Програма:

Міхал Шостак – Імпровізації, Симфонічні варіації

Йоганн Себастьян Бах – Фантазія соль мажор, “Piece d’orgue”, BWV 572

Йоганн Себастьян Бах – Хорал “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 659

Георг Фрідріх Гендель – “Прибуття цариці Савської”, симфонія з ораторії “Соломон”

Міхал Шостак – Імпровізації, Італійський концерт: Allegro-Adagio-Allegro

Фридерик Шопен – Ноктюрн Мі-бемоль мажор, Op. 9, No. 2

Людвіг ван Бетовен – Симфонія №5 до мінор, Allegro con brio, Op. 67

Міхал Шостак – Імпровізації, Andante cantabile

Луї Лефебюр-Велі – Марш до мажор, з серії “L’Organiste moderne”, 12 вист., No.3

Луї Лефебюр-Велі – Анданте “Хор людських голосів”, Op. 122, No. 7

Луї Лефебюр-Велі – Вихід мі бемоль мажор, з серії “L’Organiste moderne”, 11 вист., No.1

Луї Вʼєрн – Арабески з “24 пʼєс у вільному стилі”, Op. 31

Міхал Шостак – Імпровізації, Симфонічна токата

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

An organ recital by the Polish organist Michal Shostak is a guaranteed pleasure from a masterful performance and an exciting program.

Michal Shostak is a virtuoso from Warsaw, whose musical arsenal is impressive, because he can play absolutely any music on the organ: from Bach to Chopin. The performer is deeply familiar with French organ music, writes his own works and skillfully improvises. Believe me, not every organist can improvise! Don't miss the opportunity to hear and see this unique spectacle at two exclusive Michal Shostak concerts in May!

Michal Shostak is the main organist of the Basilica of the Holy Virgin of Lichen, where he plays the largest organ in Poland. He began studying the organ at the age of 17, graduated from the Joseph Elsner School of Music in Warsaw and the Frédéric Chopin University of Music, and also studied at the Pontifical Ambrose Institute of Sacred Music in Milan. He defended his thesis on "French symphony organs and organ music".

He participated in master classes of leading organists in Poland and abroad. Michal performs in Denmark, Great Britain, France, Germany, Italy, and the United States of America. He is a member of the Royal College of Organists in London, the American Guild of Organists in New York and the Organ Historical Society (USA).

Performers:

Michal Shostak – organ (Poland)

Program:

Michal Shostak – Improvisations, Symphonic Variations

Johann Sebastian Bach – Fantasia in G major, “Piece d’orgue”, BWV 572

Johann Sebastian Bach – Chorale “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 659

Georg Friedrich Handel – “The Arrival of the Queen of Sheba”, symphony from the oratorio “Solomon”

Michal Shostak – Improvisations, Italian concert: Allegro-Adagio-Allegro

Frédéric Chopin – Nocturne in E flat major, Op. 9, No. 2

Ludwig van Beethoven – Symphony No. 5 in C minor, Allegro con brio, Op. 67

Michal Shostak – Improvisations, Andante cantabile

Louis Lefebvre-Vély – March in C major, from the series “L’Organiste moderne”, 12 performances, No.3

Louis Lefebvre-Vély - Andante "Chorus of Human Voices", Op. 122, No. 7

Louis Lefebvre-Vély – Overture in E flat major, from the series “L’Organiste moderne”, 11 performances, No.1

Louis Viern - Arabesques from "24 pieces in a free style", Op. 31

Michal Shostak – Improvisations, Symphonic Toccata

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page