top of page

Sat, 29 Apr

|

Львівський органний зал

Романтична музика. Скрипка та орган

Неперевершений ансамбль, що зачарує легкістю та багатством звуку, відтінків емоцій та яскравістю почуттів.

Registration is Closed
See other events
Романтична музика. Скрипка та орган
Романтична музика. Скрипка та орган

Time & Location

29 Apr 2023, 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

About the event

КВИТКИ ТУТ!

Романтичний настрій від чарівного поєднання скрипки та органа подарують солісти Львівського органного залу – Адріан Боднар та Світлана Позднишева.

Неперевершений ансамбль, що зачарує легкістю та багатством звуку, відтінків емоцій та яскравістю почуттів.

Скрипка та орган чудово поєднуються в мелодіях, що постійно змінюються від мрійливої теми з варіаціями до веселої жиги Йозефа Райнбергера. А віртуозна Сюїта австрійця Ріхарда Штьора, де звуками змальовано політ метелика над квіткою, не лишає нікого байдужими. Елегантне завершення концерту творами сучасного композитора Ганса-Андре Штамма – "Казковий політ", "Під зоряним небом"... Самі лише назви цих творів розпалюють бажання швидше поринути в романтичну казку у Львівському органному залі.

Виконавці: Адріан Боднар – скрипка

Світлана Позднишева – орган

Програма:

Йозеф Райнбергер – Сюїта ор. 150

1. Тема з варіаціями

2. Вечірня пісня

3. Жига

4. Пастораль

5. Елегія

6. Увертюра і фуга

Ріхард Штьор – Сюїта ор. 102

1. Граве

2. Метелик і квітка / Діалог (Скерцо)

3. Фінал

Ганс-Андре Штамм

1. “Казковий політ”

2. “Під зоряним небом”

3. “Бери сім”

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The soloists of the Lviv Organ Hall - Adrian Bodnar and Svitlana Pozdnysheva will give a romantic mood from the magical combination of violin and organ.

An unsurpassed ensemble that fascinates with lightness and richness of sound, shades of emotions and brightness of feelings.

Violin and organ combine beautifully in melodies that constantly shift from a dreamy theme with variations to a jovial Josef Rheinberger jig. And the virtuoso Suite by the Austrian Richard Sthor, where the flight of a butterfly over a flower is depicted with sounds, leaves no one indifferent. The concert ended elegantly with the works of the modern composer Hans-Andre Stamm - "Fairy Tale Flight", "Under the Starry Sky"... The names of these works alone ignite the desire to quickly plunge into a romantic fairy tale in the Lviv Organ Hall.

Performers:

Adrian Bodnar - violin

Svitlana Pozdnysheva - organ

Program:

Josef Rheinberger – Suite op. 150

1. Theme with variations

2. Evening song

3. Heartburn

4. Pastoral

5. Elegy

6. Overture and fugue

Richard Shteor – Suite op. 102

1. Grave

2. Butterfly and flower / Dialogue (Scherzo)

3. Final

Hans-Andre Stamm

1. "Fairy tale flight"

2. "Under the starry sky"

3. "Take seven"

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Share this event

bottom of page