top of page

нд, 10 лип.

|

Львівський органний зал

Бах. Букстегуде. Органний концерт Марка Новаковича

Свіжий погляд на органну класику. Нова інтерпретація творів Йоганна Себастьяна Баха, Дітріха Букстегуде, Луї В’єрна від органіста Марка Новаковича.

Registration is Closed
See other events
Бах. Букстегуде. Органний концерт Марка Новаковича
Бах. Букстегуде. Органний концерт Марка Новаковича

Час та місце

10 лип. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Свіжий погляд на органну класику. Нова інтерпретація творів Йоганна Себастьяна Баха, Дітріха Букстегуде, Луї В’єрна від органіста Марка Новаковича.

Сольний органний концерт випускника Львівської органної резиденції буде сповнений щирих почуттів та непідробних емоцій, які заповнять наш зал разом з потужним звучанням прекрасного львівського органа.

Виконавець:

Марк Новакович – орган

Програма:

Дітріх Букстегуде – Токата фа мажор, BuxWV 157

Дітріх Букстегуде – Хоральна прелюдія "Нині просимо Святого Духа", BuxWV 207

Йоганн Пахелбель - Чакона фа мінор

Йоганн Себастьян Бах – Фантазія до мажор, BWV 570

Йоганн Себастьян  Бах – Хоральна прелюдія "Помилуй мене, о Господи Боже", BWV 721

Ґордон Янг – Кафедральна сюїта в шести частинах: Прелюдія, Алеманда (Маленький карильйон), Арія, Ригодон, Сарабанда, Токата

Віктор Гончаренко – Чакона

Ежен Жигу – Токата

Про виконавця:

Марк Новакович вивчає музикознавство у Львівській національній музичній академії ім. Лисенка. Опановував гру на органі у класі Петра Сухоцького (Луцьк) та на органному факультативі ЛНМА під керівництвом Івана Духнича. Брав активну участь у майстер-класах Йоганна Труммера (Австрія), Надії Величко (Львів), а також Улли Крігул (Естонія) та Галини Булибенко (Київ) в рамках Львівської Органної Резиденції 2021 року. Сфера музичних зацікавлень: старовинна музика та автентичне виконавство, органобудівництво. Сфера музикознавчих досліджень: європейські історичні органні школи, органна музика України кінця ХІХ — першої пол. ХХ ст.

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

A fresh look at organ classics. A new interpretation of the works of Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtegude, Louis Verne by organist Mark Novakovic.

 

The solo organ concert of the graduate of the Lviv Organ Residence will be full of sincere feelings and genuine emotions that will fill our hall together with the powerful sound of the beautiful Lviv organ.

 

Performer:

Mark Novakovic - organ

 

Program:

Dietrich Buxtegude - Toccata in F major, BuxWV 157

Dietrich Buxtegude - Choral Prelude "Now Ask the Holy Spirit", BuxWV 207

Johann Pachelbel - Chacona in F minor

Johann Sebastian Bach - Fantasia in C Major, BWV 570

Johann Sebastian Bach - Choral Prelude "Have mercy on me, O Lord God", BWV 721

Gordon Young - Cathedral Suite in six parts: Prelude, Alemanda (Little Carillon), Aria, Rigodon, Sarabande, Tokata

Victor Goncharenko - Chakona

Eugene Jigu - Tokata

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page