top of page

нд, 15 трав.

|

Львівський органний зал

Бах. Віолончель + Орган

У дуеті віолончелі та органа звучатиме вічна музика Йоганна Себастьяна Баха.

Registration is Closed
See other events
Бах. Віолончель + Орган
Бах. Віолончель + Орган

Час та місце

15 трав. 2022 р., 17:00 – 18:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Віолончель плюс орган - незвичний ансамбль. Але він чарує своєю глибиною звучання та палітрою передачі образів та емоцій. Цього разу у дуеті віолончелі та органа звучатиме вічна музика Йоганна Себастьяна Баха. 

На сцені - солістка Органного залу Світлана Позднишева та віолончеліст Денис Литвиненко - лауреат міжнародних конкурсів, концертмейстр віолончелей Академічного оркестру Львівської національної філармонії, концертує в Європі, США, Японії. Вони подарують нам вечір справжньої бахівської мудрості та глибини, якої нам так не вистачає у ці дні.

Виконують:

Денис Литвиненко - віолончель

Світлана Позднишева - орган

Програма:

Й.С. Бах - Віолончельна сюїта №3 до мажор, BWV 1009

Й.С. Бах, А. Марчелло - Адажіо

К. Сен-Санс - Молитва для віолончелі та органа, op. 158

Обробка народної пісні “Пливе кача”

Й.С. Бах - Віолончельна сюїта №4 мі бемоль мажор, BWV 1010

Тривалість: близько години

Про виконавця:

Денис Литвиненко (Україна, Львів) – віолончеліст, композитор, учасник квартету «Фенікс».

Закінчив Львівську музичну спеціалізовану школу-інтернат ім. С.Крушельницької (1992-2003) у класі Євгена Шпіцера та Надії Квик.  Продовжив навчання у Львівській державній музичній академії ім. М.Лисенка (2003-2008) у класі Юрія Ланюка. За роки навчання багато концертував, неодноразово ставав лауреатом конкурсів («Всеукраїнський конкурс віолончелістів та альтистів» (Львів, Україна) – I премія, «Всеукраїнський конкурс камерних ансамблів та квартетів» (Львів, Україна) – II премія,  та був учасником міжнародних майстер класів (Томаш Штраль) і фестивалів.

Навчаючись у консерваторії почав працювати у Львівській національній філармонії, а згодом обійняв посаду концертмейстера групи віолончелей в оркестрі K&K Philharmoniker (Україна). Гастролював з оркестрами такими країнами як, Німеччина, Австрія, Нідерланди, Іспанія, Італія, Швейцарія, Польща та ін. З 2014 року є концертмейстером групи віолончелей академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії.

Співпрацював з такими диригентами, як Ілля Ступель, Георг Кугі, Теодор Кучер, Федір Глущенко, Міша Кац, Володимир Сіренко, Шунго Моріяма та багато інших.

Веде активну концертну діяльність у складі квартету «Фенікс». Квартет бере участь у концертах та фестивалях Німеччини, Японії, Італії, Польщі, США та займається відродженням української квартетної музики.

У співпраці з KLK New Music записав близько 100 сучасних камерних та сольних творів. Здійснював записи для видавництва Naxos та Aldebaran Editions.

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Cello plus organ - an unusual ensemble. But it fascinates with its depth of sound and palette of images and emotions. This time the duet of cello and organ will feature the eternal music of Johann Sebastian Bach.

On the stage - soloist of the Organ Hall Svitlana Pozdnysheva and cellist Denys Lytvynenko - winner of international competitions, concertmaster of cellos of the Academic Orchestra of the Lviv National Philharmonic, performs in Europe, USA, Japan. They will give us an evening of true Bach wisdom and depth, which we lack so much these days.

Perform:

Denys Lytvynenko - cello

Svitlana Pozdnysheva - organ

Program:

J.S. Bach - Cello Suite G3 in C Major, BWV 1009

J.S. Bach, A. Marcello - Adagio

C. Saint-Saens - Prayer for Cello and Organ, Op. 158

Arrangement of the folk song "Floating duck"

J.S. Bach - Cello Suite №4 in E Flat Major, BWV 1010

Duration: about an hour

About the artist:

Denys Lytvynenko (Ukraine, Lviv) - cellist, composer, member of the Phoenix Quartet.

He graduated from the Lviv Music Specialized Boarding School named after S. Krushelnytska (1992-2003) in the class of Yevhen Spitzer and Nadiya Kvyk. He continued his studies at the Lviv State Music Academy. M. Lysenko (2003-2008) in the class of Yuriy Lanyuk. During the years of study he gave many concerts, repeatedly won competitions "All-Ukrainian competition of cellists and viola players" (Lviv, Ukraine) - I prize, "All-Ukrainian competition of chamber ensembles and quartets" (Lviv, Ukraine) - II prize, and participated in international master classes. (Tomasz Stral) and festivals.

While studying at the conservatory, he began working at the Lviv National Philharmonic, and later held the position of concertmaster of the cello group in the orchestra K&K Philharmoniker (Ukraine). He has toured with orchestras in countries such as Germany, Austria, the Netherlands, Spain, Italy, Switzerland, Poland and others. Since 2014 he has been the concertmaster of the cello group of the Academic Symphony Orchestra of the Lviv National Philharmonic.

He has collaborated with such conductors as Ilya Stupel, Georg Kugi, Teodor Kucher, Fedor Glushchenko, Misha Katz, Volodymyr Sirenko, Shungo Moriyama and many others.

Conducts active concert activities as part of the Phoenix Quartet. The quartet takes part in concerts and festivals in Germany, Japan, Italy, Poland, the USA and is engaged in the revival of Ukrainian quartet music.

In collaboration with KLK New Music he has recorded about 100 contemporary chamber and solo works. He has recorded for Naxos and Aldebaran Editions.

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page