top of page

чт, 31 бер.

|

Львівський органний зал

Дві сюїти для віолончелі

Вічна музика Йоганна Себастьяна Баха у виконанні віолончеліста Дениса Литвиненка.

Registration is Closed
See other events
Дві сюїти для віолончелі
Дві сюїти для віолончелі

Час та місце

31 бер. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Вічна музика Йоганна Себастьяна Баха у виконанні віолончеліста Дениса Литвиненка. Лауреат міжнародних конкурсів, концертмейстр віолончелей Академічного оркестру Львівської національної філармонії, концертує в Європі, США, Японії.

Денис Литвиненко подарує вечір справжньої бахівської мудрості та глибини, якої нам так не вистачає у ці дні.

Виконує:

Денис Литвиненко – віолончель

Програма:

Й.С. Бах – Сюїта для віолончелі №1 соль мажор, BWV 1007

Й.С. Бах – Сюїта для віолончелі №2 ре мінор, BWV 1008

Про виконавця:

Денис Литвиненко (Україна, Львів) – віолончеліст, композитор, учасник квартету «Фенікс».

Закінчив Львівську музичну спеціалізовану школу-інтернат ім. С.Крушельницької (1992-2003) у класі Євгена Шпіцера та Надії Квик. Продовжив навчання у Львівській державній музичній академії ім. М.Лисенка (2003-2008) у класі Юрія Ланюка. За роки навчання багато концертував, неодноразово ставав лауреатом конкурсів («Всеукраїнський конкурс віолончелістів та альтистів» (Львів, Україна) – I премія, «Всеукраїнський конкурс камерних ансамблів та квартетів» (Львів, Україна) – II премія, та був учасником міжнародних майстер класів (Томаш Штраль) і фестивалів.

Навчаючись у консерваторії почав працювати у Львівській національній філармонії, а згодом обійняв посаду концертмейстера групи віолончелей в оркестрі K&K Philharmoniker (Україна). Гастролював з оркестрами такими країнами як, Німеччина, Австрія, Нідерланди, Іспанія, Італія, Швейцарія, Польща та ін. З 2014 року є концертмейстером групи віолончелей академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії.

Співпрацював з такими диригентами, як Ілля Ступель, Георг Кугі, Теодор Кучер, Федір Глущенко, Міша Кац, Володимир Сіренко, Шунго Моріяма та багато інших.

Веде активну концертну діяльність у складі квартету «Фенікс». Квартет бере участь у концертах та фестивалях Німеччини, Японії, Італії, Польщі, США та займається відродженням української квартетної музики.

У співпраці з KLK New Music записав близько 100 сучасних камерних та сольних творів. Здійснював записи для видавництва Naxos та Aldebaran Editions.

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The eternal music of Johann Sebastian Bach performed by cellist Denis Litvinenko. Winner of international competitions, cello accompanist of the Academic Orchestra of the Lviv National Philharmonic, performs in Europe, USA, Japan.

Denis Litvinenko will present an evening of true Bach wisdom and depth, which we are so lacking these days.

Performs:

Denys Lytvynenko - cello

Program:

J.S. Bach - Cello Suite №1 in G Major, BWV 1007

J.S. Bach - Cello Suite in D minor, BWV 1008

About the artist:

Denys Lytvynenko (Ukraine, Lviv) - cellist, composer, member of the Phoenix Quartet.

He graduated from the Lviv Music Specialized Boarding School named after S. Kryshelnytska (1992-2003) in the class of Yevhen Spitzer and Nadiya Kvyk. He continued his studies at the Lviv State Music Academy. M. Lysenko (2003-2008) in the class of Yuriy Lanyuk. During the years of study he gave many concerts, repeatedly won competitions "All-Ukrainian competition of cellists and viola players" (Lviv, Ukraine) - I prize, "All-Ukrainian competition of chamber ensembles and quartets" (Lviv, Ukraine) - II prize, and participated in international master classes. (Tomasz Stral) and festivals.

While studying at the conservatory, he began working at the Lviv National Philharmonic, and later held the position of concertmaster of the cello group in the orchestra K&K Philharmoniker (Ukraine). He has toured with orchestras in countries such as Germany, Austria, the Netherlands, Spain, Italy, Switzerland, Poland and others. Since 2014 he has been the concertmaster of the cello group of the Academic Symphony Orchestra of the Lviv National Philharmonic.

He has collaborated with such conductors as Ilya Stupel, Georg Kugi, Teodor Kucher, Fedor Glushchenko, Misha Katz, Volodymyr Sirenko, Shungo Moriyama and many others.

Conducts active concert activities as part of the Phoenix Quartet. The quartet takes part in concerts and festivals in Germany, Japan, Italy, Poland, the USA and is engaged in the revival of Ukrainian quartet music.

In collaboration with KLK New Music he has recorded about 100 contemporary chamber and solo works. He has recorded for Naxos and Aldebaran Editions.

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page