top of page

нд, 09 лип.

|

Львівський органний зал

Європейська органна класика

Органна класика, що сповнена надії та оптимізму, звучатиме у виконанні солістки Чернівецької обласної філармонії Світлани Бардаус.

Registration is Closed
See other events
Європейська органна класика
Європейська органна класика

Час та місце

09 лип. 2023 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Органна класика, що сповнена надії та оптимізму, звучатиме у виконанні солістки Чернівецької обласної філармонії Світлани Бардаус.

До нової програми органістки увійшли твори європейських композиторів, які здатні продемонструвати всю красу та багатогранність львівського органа в одному концерті: від потужних і величних композицій Луї Вʼєрна, українських мелодій Мирослава Скорика до життєрадісного Рондо сучасного композитора і органіста європейської школи Андре Кневела, який нерідко схвально коментує виконання своїх творів українськими органістами на нашому YouTube-каналі Ukrainian Live Classic.

Калейдоскоп вражень, настроїв, епох, неочікувані органні інтерпретації – все це чекає на вас на концерті Світлани Бардаус у Львівському органному залі.

Виконавиця:

Світлана Бардаус – орган

Програма:

Артур Піхлер – Фантазія та Арія з Італійської сюїти, ор. 22

Жозеф Бонне – Концертні варіації, op.1

Луї Вʼєрн – Прелюдія з Першої симфонії, ор.14

Луї В'єрн – “Lied” та “Postlude” з циклу “24 пʼєси у вільному стилі”, op.31

Мирослав Скорик – Дві п'єси: “Лірник” та “Народний танець"

Карл Дженкінс – Дві п'єси: “Гімн” та “Cantus”

Андре Кневел – Рондо Соль мажор

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

An organ classic, full of hope and optimism, will be performed by the soloist of the Chernivtsi Regional Philharmonic, Svitlana Bardaus.

The organist's new program includes works by European composers who are able to demonstrate all the beauty and versatility of the Lviv organ in one concert: from the powerful and majestic compositions of Louis Vierne, Ukrainian melodies of Myroslav Skoryk to the cheerful Rondo of the modern composer and organist of the European school Andre Knevel, who often comments approvingly performance of their works by Ukrainian organists on our YouTube channel Ukrainian Live Classic.

A kaleidoscope of impressions, moods, eras, unexpected organ interpretations - all this awaits you at the concert of Svitlana Bardaus in the Lviv Organ Hall.

Performer:

Svitlana Bardaus – organ

Program:

Arthur Pichler – Fantasia and Aria from the Italian Suite, op. 22

Joseph Bonnet – Concert Variations, op.1

Louis Vierne – Prelude from the First Symphony, op. 14

Louis Verne – “Lied” and “Postlude” from the cycle “24 pieces in a free style”, op.31

Myroslav Skoryk - Two plays: "Lyrnik" and "Folk Dance"

Carl Jenkins - Two pieces: "Hymn" and "Cantus"

Andre Knevel - Rondo in G major

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page