top of page

чт, 19 січ.

|

Львівський органний зал

Гендель. Dixit Dominus

Блискуча й легка музика Георга Фрідріха Генделя у неперевершеному виконанні капели “Трембіта” – справжній подарунок на зимові свята.

Registration is Closed
See other events
Гендель. Dixit Dominus
Гендель. Dixit Dominus

Час та місце

19 січ. 2023 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Блискуча й легка музика Георга Фрідріха Генделя у неперевершеному виконанні капели “Трембіта” – справжній подарунок на зимові свята.

“Dixit Dominus” 21-річний Гендель написав на слова Псалма 110, який починається словами тими ж словами (“Сказав Господь”). Твір для п’яти солістів, пʼятиголосного хору та камерного оркестру поєднує риси одразу кількох жанрів: кантати, ораторії, хорового циклу тощо. Написаний в Італії, він увібрав життєствердне світло, блиск і легкість, які органічно поєдналися зі здобутками німецької композиторської школи з її ґрунтовністю та арифметичною точністю.

Виконавці:

Заслужена академічна капела України “Трембіта”

Програма:

Георг Фрідріх Гендель – “Dixit Dominus”:

1. Dixit Dominus

“Сказав Господь Владиці моєму: “Засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі підніжком”

2. Virgam virtutis

“Жезло твоєї сили Господь простягне з Сіону; пануй посеред ворогів твоїх!”

3. Tecum principium

“З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі; перед зорею я зродив тебе, неначе росу”

4. Juravit Dominus

“Клявся Господь і каятись не буде”

5. Tu es sacerdos

“Ти – Єрей повіки на зразок Мелхіседека”

6. Dominus a dextris

“Господь по правиці у тебе: розіб'є царів у день гніву свого”

7. Judicabit. Conquassabit

“Судитиме народи; повно трупу; розіб'є на землі голови по всіх усюдах”

8. De torrente in via

“З потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме”

9. Gloria Patri

“Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь”.

У програмі також твори композиторів бароко.

Про виконавців:

Хорова капела “Трембіта” – один із найстаріших хорових колективів України. Колектив створений у 1939 році на основі легендарного “Львівського Бояна”, історія якого бере свій відлік від 1891 року. Першим керівником “Трембіти” був відомий диригент Дмитро Котко. Згодом колективом керували такі видатні постаті музичного життя Галичини, як Петро Гончаров, Олександр Сорока, Микола Колесса, Павло Муравський, Володимир Пекар, Ігор Жук. Із 1990 року керівником капели є Микола Кулик. Капела “Трембіта” має статус заслуженої та була удостоєна Шевченківської премії.

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The brilliant and light music of George Frideric Handel in the unsurpassed performance of the "Trembita" chapel is a real gift for the winter holidays.

"Dixit Dominus" 21-year-old Handel wrote to the words of Psalm 110, which begins with the same words ("Said the Lord"). The piece for five soloists, five-part choir and chamber orchestra combines features of several genres at once: cantata, oratorio, choral cycle, etc. Written in Italy, it absorbed life-affirming light, brilliance and lightness, which organically combined with the achievements of the German composer school with its thoroughness and arithmetic precision.

Performers:

Honored Academic Chapel of Ukraine "Trembita"

Program:

Georg Friedrich Handel – “Dixit Dominus”:

1. Dixit Dominus

"The Lord said to my Lady: "Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool"

2. Virgam virtutis

"The Lord will extend the rod of your strength from Zion; rule in the midst of your enemies!"

3. Tecum principium

"The dominion is with you, since you were born in holy adornment; before dawn I gave birth to you, like dew"

4. Juravit Dominus

"The Lord swore and will not repent"

5. Tu es sacerdos

"You are a priest forever like Melchizedek"

6. Dominus a dextris

"The Lord is at your right hand: he will crush kings in the day of his anger"

7. Judicabit. Conquassabit

"He will judge the nations; full of corpses; will smash heads on the ground all over the place"

8. De torrente in via

"He will drink from the stream on the way, so he will raise his head"

9. Gloria Patri

"Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and forever. Amen".

The program also includes works by baroque composers.

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page