top of page

сб, 03 груд.

|

Львівський органний зал

🤩🦸‍♂️. Героїчний орган. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Відчуйте неймовірне енергетичне наповнення, яке надихне вас на нові щоденні подвиги.

Registration is Closed
See other events
🤩🦸‍♂️. Героїчний орган. Органний фестиваль. “Музика і війна”
🤩🦸‍♂️. Героїчний орган. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Час та місце

03 груд. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Станіслав Калінін – органіст з Харкова, міста, яке постійно перебуває під бомбардуваннями російської армії. У Львівському органному залі він зіграє особливу програму, ключовим номером якої стане “Героїчна пʼєса” Сезара Франка.

Справжнє мистецтво теж ніколи не стоїть осторонь. Музика допомагає нам пережити страшні часи та надає сили для боротьби.

Відчуйте неймовірне енергетичне наповнення, яке надихне вас на нові щоденні подвиги.

25/11 - 18/12: Органний фестиваль у Львові, присвячений темі “Музика і війна” – музичний проект Львівського органного залу, в рамках якого відбувається серія концертів органістів з усієї України, документування досвіду та гри музикантів у історичний для українського народу час Визвольної війни.

17 виконавців, унікальні музичні програмі, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики.

Мистецька мобільність для відновлення творчих зв’язків Львова з іншими осередками органного мистецтва.

Фінансовано Стабілізаційним фондом – ініціативи підтримки культурних і освітніх організацій, яких торкнулися насліди війни проти України (Funded by the Stabilisation Fund - An initiative to support cultural and educational organisations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Виконує:

Станіслав Калінін – орган (Харків)

Програма:

твори Сезара Франка, Гі Ропарца та Луї В'єрна.

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Stanislav Kalinin is an organist from Kharkiv, a city that is constantly bombarded by the Russian army. In the Lviv Organ Hall, he will play a special program, the key number of which will be Cesar Frank's "Heroic Play".

True art also never stands aside. Music helps us get through scary times and gives us strength to fight.

Experience an incredible energy boost that will inspire you to new daily feats.

25/11 - 18/12: Organ Festival in Lviv, dedicated to the theme "Music and War" - a musical project of the Lviv Organ Hall, which includes a series of concerts by organists from all over Ukraine, documenting the experience and performances of musicians during the Vyzvolnaya War, which is historic for the Ukrainian people war

17 performers, unique music programs, live concerts, an exhibition, video interviews and recordings of organ music.

Artistic mobility to restore Lviv's creative ties with other centers of organ art.

Funded by the Stabilization Fund - an initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine (Funded by the Stabilization Fund - An initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Performs:

Stanislav Kalinin – organ (Kharkiv)

Program:

works by César Franck, Guy Ropartz and Louis Vierne.

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page