top of page

нд, 17 квіт.

|

Львівський органний зал

Концерт студентів органного класу Надії Величко

На сцені - молоді органісти, які опановують груу на “королі інстурментів” під наставництвом солістки Львівського органного залу Надії Величко.

Registration is Closed
See other events
Концерт студентів органного класу Надії Величко
Концерт студентів органного класу Надії Величко

Час та місце

17 квіт. 2022 р., 17:00 – 18:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

Це початок. Початок творчого шляху нових зірок української органної школи.

На сцені - молоді органісти, які опановують гру на “королі інстурментів” під наставництвом солістки Львівського органного залу Надії Величко. 

Цьогоріч вперше за довгий період у Львів відновили професійне навчання органістів. Органний факультатив - це спільний проект Львівського академічного будинку органної та камерної музики і Львівської музичної академії ім. М. Лисенка.

Виконують:

Віталій Дворовий – орган

Сергій Павлів – орган

Марк Новакович – орган

Програма:

Б. Стораче – “Ballo della battaglia” (В. Дворовий)

Б. Стораче – Aria sopra spagnoletta (С. Павлів)

Й. Пахельбель – Прелюдія ре мінор (С. Павлів)

Й. С. Бах – Пастораль фа мажор (В. Дворовий)

Й. С. Бах – Хорал “Allein Gott in der Höh sei Ehr” (С. Павлів)

Й. Брамс – Хорал з тв.122 (С. Павлів)

Й. Райнбергер – Монолог (М. Новакович)

А. Майї – Токата (В. Дворовий)

Г. Янг – Сюїта у церковному стилі (М. Новакович)

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

This is the beginning. The beginning of the creative path of new stars of the Ukrainian organ school.

On the stage - young organists who master the game of "King of Instruments" under the guidance of the soloist of the Lviv Organ Hall Nadiya Velychko. 

This year, for the first time in a long time, professional training of organists was resumed in Lviv. The organ elective is a joint project of the Lviv Academic House of Organ and Chamber Music and the Lviv Music Academy named after M. Lysenko.

Perform:

Vitaliy Dvorovyi is an organ

Serhiy Pavliv is an organ

Mark Novakovych - organ

Program:

B. Storache - “Ballo della battaglia” (V. Dvorovyi)

B. Storache - Aria sopra spagnoletta (S. Pavliv)

J. Pachelbel - Prelude in D minor (S. Pavliv)

JS Bach - Pastoral in F major (V. Dvorovyi)

JS Bach - Choral “Allein Gott in der Höh sei Ehr” (S. Pavliv)

J. Brahms - Choral from TV 122 (S. Pavliv)

J. Reinberger - Monologue (M. Novakovych)

A. Maya - Tokata (V. Dvorovyi)

G. Young - Suite in the church style (M. Novakovych)

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page