top of page

ср, 27 квіт.

|

Львівський органний зал

Liederabend

Пісенний вечір від скрипаля Ореста Смовжа та піаніста Андрія Макаревича.

Registration is Closed
See other events
Liederabend
Liederabend

Час та місце

27 квіт. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Коли слова не в змозі передати те, що відчуває зранена душа, на допомогу приходить музика. Тихий вечір пісень без слів. “Liederabend” (у перекладі з німецької – “Пісенний вечір”) від скрипаля Ореста Смовжа та піаніста Андрія Макаревича.

Виконують:

Орест Смовж - скрипка

Андрій Макаревич - фортепіано

Програма:

Ф. Мендельсон - Пісні без слів (обр. Ф. Германн - О. Смовж):

op. 19 no. 1

op. 19 no. 2

op. 19 no. 4

op. 19 no. 6

А. Берґ -  “Соловей” з “Сім ранніх пісень”

Ф. Мендельсон - Пісні без слів (обр. Ф. Германн - О. Смовж):

op. 30 no. 3

op. 30 no. 4

Ґ. Малер - “Спогад”

Ф. Мендельсон - Пісні без слів (обр. Ф. Германн - О. Смовж):

op. 38 no. 1

op. 53 no. 4

Р. Шуман - “Прощання з Францією” з “Вірші королеви Марії Стюарт”, Op.135

Ф. Мендельсон - Пісні без слів (обр. Ф. Германн - О. Смовж):

op. 62 no. 1

Й. Брамс -  “Приходь скоро”, op. 97 no. 5

Й. Брамс - “Пісня дощу”, WoO 23

Ф. Мендельсон -Пісні без слів (обр. Ф. Германн - О. Смовж):

op. 67 no. 6

Ґ. Форе - “Море безкінечне” з “Химерний горизонт”, op. 118

Про виконавців:

Орест Смовж-  український скрипаль, наразі мешкає у США. Останні кілька років працює під наставництвом скрипальки Мідорі.

Переможець конкурсу 2015 Tadeusz Wroński Violin Solo Competition та фіналіст конкурсу скрипалів Джордже Енеску 2018 року.

Навчався у Національній музичній академії України ім. П. Чайковського, Yong Siew Toh Conservatory of Music в Сінгапурі, Тhornton School of Music у Лос-Анджелесі та Peabody Conservatory of Music у Балтіморі (США).

Орест брав участь у майстер-класах Вадима Рєпіна, Іллі Грінгольц, Іврі Гітліса, П’єра Амояля, Нам Юна Кіма, Пінчаса Цукермана, Петру Мунтяну, Кшиштофа Вегжина та Девіда Такено.

Виступав як соліст разом із Філармонічним оркестром Джорджа Енеску, Симфонічним оркестром Ямагата, Національним симфонічним оркестром Узбекистану, Люблінським філармонічним оркестром, Одеським філармонічним оркестром, Ukrainian Festival Orchestra, у таких знакових залах, як румунський Атенеум у Бухаресті, Санторі Холл у Токіо, Хіташі Системс Зал у Сендаї серед інших. Його виступи транслювали Medici, Датська телерадіокомпанія, Kol Ha Musica, WXQR та Національна радіокомпанія України.

Орест співпрацював у камерних виступах з членами Orchester des Champs-Élysées, Академії камерної музики Suntory Hall, піаністами Томасом Хоппе, Альбертом Тіу, Фазилом Саєм, віолончелістом Майклом Кенненом, скрипалем Вадимом Глузманом.

Нещодавно він отримав знакові майстер-класи від піаністів Ференца Радоса, Леона Флайшера, Джефрі Кагейна, Еллен Мак, дириґента Дьйордь-Такач Надь, баритона Томаса Хемпсона та лютніста Найджела Норса.

Як соліст брав участь у виступах з Масаакі Сузукі у Сінгапурі та USC Baroque Sinfonia в Лос-Анджелесі, також у кількох проєктах у Мексиці, США та Японії.

Окрім виступів Орест присвячує свій час організації фестивалів, популяризації сучасної музики, історичному виконавству, музичній журналістиці та дириґуванню.

Замовив та прем’єрував близько 40 творів провідних композиторів України, Сінгапуру та США. Він є співзасновником фестивалю «Дзензелівські вечори класичної музики» – першого українського фестивалю камерної музики в селі, де займав позицію художнього керівника 8 років; співзасновником Collegium Musicum Lviv – однієї з найбільш яскравих концертних організацій України та Melaka Classics – інноваційного проєкту класичної музики у Малайзії

Орест грав на інструментах роботи Guarneri del Gesù, Jean-Baptiste Vuillaume та інших, наданих Рін Кей Мей та з приватних колекцій

Концертна географія Ореста включає численні країни Європи, Азії, Північної Америки та Австралії.

Андрій Макаревич - піаніст молодого покоління.

Навчався у Київському Інституті Музики ім. Р. М. Глієра та Львівській Національній Музичній Академії ім. М. В. Лисенка, де 2017-го року закінчив асистентуру-стажування під керівництвом Народної артистки України, професорки Оксани Рапіти.

Брав участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах:

Болгарія, м. Несебр (2004 р.) — 2 премія;

  • Конкурс ім. І. Карабиця, м. Артемівськ (2008 р.) — 2 премія;
  • Київ-Ворзель (2009 р.) — диплом;
  • Конкурс ім. Ф. Ліста, Угорщина, м. Будапешт (2011 р.);
  • Конкурс ім. М. В. Лисенка, м. Львів (2012 р.) — 1 премія;
  • Конкурс ім. М. В. Лисенка, м. Київ (2012 р.);
  • Конкурс піаністів, Румунія, м. Бухарест (2013 р.).

Активний учасник багатьох музичних фестивалей:

  • Людкевич-фест,
  • фестиваль Ружицького,
  • конкурс-фестиваль Ю. Хілобокова.

Концертує як соліст, камераліст, концертмейстер та у супроводі симфонічного оркестру у багатьох містах України та за її межами.

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

When words are unable to convey what a wounded soul feels, music comes to the rescue. Quiet evening of songs without words. "Liederabend" (translated from German - "Song Evening") by violinist Orest Smovzh and pianist Andriy Makarevych.

Perform:

Orest Smovzh is a violin

Andriy Makarevych - piano

Program:

F. Mendelssohn - Songs without words (arr. F. Hermann - O. Smovzh):

op. 19 no. 1

op. 19 no. 2

op. 19 no. 4

op. 19 no. 6

A. Berg - "Nightingale" from "Seven Early Songs"

F. Mendelssohn - Songs without words (arr. F. Hermann - O. Smovzh):

op. 30 no. 3

op. 30 no. 4

G. Mahler - "Memory"

F. Mendelssohn - Songs without words (arr. F. Hermann - O. Smovzh):

op. 38 no. 1

op. 53 no. 4

R. Schumann - "Farewell to France" from "Poems of Queen Mary Stuart", Op.135

F. Mendelssohn - Songs without words (arr. F. Hermann - O. Smovzh):

op. 62 no. 1

J. Brahms - "Come soon", op. 97 no. 5

J. Brahms - "Song of the Rain", WoO 23

F. Mendelssohn - Songs without words (arr. F. Hermann - O. Smovzh):

op. 67 no. 6

G. Faure - "Infinite Sea" from "Whimsical Horizon", op. 118

About artists:

Orest Smovzh is a Ukrainian violinist who currently lives in the United States. For the last few years he has been working under the tutelage of the violinist Midori.

Winner of the 2015 Tadeusz Wroński Violin Solo Competition and 2018 finalist of the Violin Competition George Enescu.

He studied at the National Academy of Music of Ukraine. P. Tchaikovsky, Yong Siew Toh Conservatory of Music in Singapore, Thornton School of Music in Los Angeles and Peabody Conservatory of Music in Baltimore (USA).

Orest took part in master classes by Vadim Repin, Ilya Gringoltz, Ivry Gitlis, Pierre Amoyal, Nam Yun Kim, Pinchas Zuckerman, Peter Muntian, Krzysztof Wegzin and David Takeno.

He has performed as a soloist with the George Enescu Philharmonic Orchestra, the Yamagata Symphony Orchestra, the National Symphony Orchestra of Uzbekistan, the Lublin Philharmonic Orchestra, the Odessa Philharmonic Orchestra, and the Ukrainian Festival Orchestra. in Sendai among others. His speeches were broadcast by Medici, the Danish Broadcasting Company, Kol Ha Musica, WXQR and the National Radio Company of Ukraine.

Orest has collaborated in chamber performances with members of the Orchester des Champs-Élysées, the Suntory Hall Chamber Music Academy, pianists Thomas Hoppe, Albert Tiu, Fazil Say, cellist Michael Kennen, and violinist Vadim Gluzman.

He recently received iconic master classes from pianists Ferenc Rados, Leon Fleischer, Jeffrey Cagein, Ellen Mack, conductor György-Takac Nagy, baritone Thomas Hampson and lute player Nigel Nors.

As a soloist, he has performed with Masaaki Suzuki in Singapore and the USC Baroque Sinfonia in Los Angeles, as well as several projects in Mexico, the United States and Japan.

In addition to performances, Orest dedicates his time to organizing festivals, promoting contemporary music, historical performance, music journalism and conducting.

He has commissioned and premiered about 40 works by leading composers in Ukraine, Singapore and the United States. He is a co-founder of the festival "Zenzel Evenings of Classical Music" - the first Ukrainian chamber music festival in the village, where he held the position of artistic director for 8 years; co-founder of Collegium Musicum Lviv - one of the brightest concert organizations in Ukraine and Melaka Classics - an innovative project of classical music in Malaysia

Orest played instruments by Guarneri del Gesù, Jean-Baptiste Vuillaume and others provided by Rin Kay Mae and from private collections.

Orest concert geography includes numerous countries in Europe, Asia, North America and Australia.

 

Andriy Makarevych

Pianist of the younger generation.

He studied at the Kyiv Institute of Music. RM Glier and Lviv National Academy of Music. MV Lysenko, where in 2017 he graduated from the internship under the guidance of the People's Artist of Ukraine, Professor Oksana Rapita.

He participated in many national and international competitions:

Bulgaria, Nessebar (2004) - 2nd prize;

Competition named after I. Karabytsia, Artemivsk (2008) - 2nd prize;

Kyiv-Vorzel (2009) - diploma;

Competition named after F. Liszt, Hungary, Budapest (2011);

Competition named after MV Lysenko, Lviv (2012) - 1 award;

Competition named after MV Lysenko, Kyiv (2012);

Piano Competition, Romania, Bucharest (2013).

 

Active participant in many music festivals:

Ludkiewicz Fest,

Ruzhytsky Festival,

competition-festival of Yu. Khilobokov.

 

He performs as a soloist, chamberlain, accompanist and accompanied by a symphony orchestra in many cities of Ukraine and abroad.

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page