top of page

нд, 23 лип.

|

Львівський органний зал

Литовський віртуоз Відас Пінкевічус

Сила мистецтва та підтримка справжніх друзів України – ось, що сьогодні справді цінне.

Registration is Closed
See other events
Литовський віртуоз Відас Пінкевічус
Литовський віртуоз Відас Пінкевічус

Час та місце

23 лип. 2023 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Литовський органіст Відас Пінкевічус дасть два ексклюзивні концерти у Львівському органному залі, щоб підтримати Україну та українців у часи страшної війни.

Сила мистецтва та підтримка справжніх друзів України – ось, що сьогодні справді цінне.

Відас Пінкевічус грає на найбільшому органі Литви у церкві Святого Іоанна, викладає у Вільнюському університеті, пише музику, є автором багатьох органних транскрипцій та варіацій. З початком повномасштабного вторгнення він та його дружина-органістка Аусра Мотузайте-Пінкевічене підтримували Україну в публічному просторі. Відас Пінкевічус присвятив нашій країні та українським органістам кілька власних творів. На концерті в Органному залі ми почуємо його Варіації на тему Гімну України, а також “Молитву за Україну” Миколи Лисенка разом з творами литовських та інших європейських композиторів.

Виконавець:

Відас Пінкевічус – орган (Литва)

Програма:

Йоганн Себастьян Бах – Прелюдія і Фуга ре мажор,BWV 532

Йоганн Себастьян Бах – Хоральна прелюдія “Schmücke dich, o liebe Seele”, BWV 654

Мікалоюс Константінас Чюрльоніс – Фуга “Kyrie eleison”, VL 19

Юозас Науяліс – Молитва

Ежен Жигу – “Діалог великого хору”

Микола Лисенко – Молитва за Україну (“Боже великий, єдиний”)

Відас Пінкевічус – Варіації на тему Національного Гімну України

Луї Вʼєрн – “Дзвони Вестмінстера” op. 53 No. 6

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Lithuanian organist Vidas Pinkevichus will give two exclusive concerts in the Lviv Organ Hall to support Ukraine and Ukrainians during the terrible war.

The power of art and the support of true friends of Ukraine is what is truly valuable today.

Vidas Pinkevichus plays the largest organ in Lithuania in the Church of St. John, teaches at Vilnius University, writes music, is the author of many organ transcriptions and variations. With the beginning of the full-scale invasion, he and his organist wife Ausra Motuzayte-Pinkevichene supported Ukraine in the public space. Vidas Pinkevichus dedicated several of his own works to our country and Ukrainian organists. At the concert in the Organ Hall, we will hear his Variations on the National Anthem of Ukraine, as well as Mykola Lysenko's "Prayer for Ukraine" along with works by Lithuanian and other European composers.

Performer:

Vidas Pinkevichus – organ (Lithuania)

Program:

Johann Sebastian Bach – Prelude and Fugue in D major, BWV 532

Johann Sebastian Bach – Choral Prelude “Schmücke dich, o liebe Seele”, BWV 654

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – Fugue “Kyrie eleison”, VL 19

Juozas Nauyalis - Prayer

Eugene Zhigu - "Dialogue of the Great Choir"

Mykola Lysenko – Prayer for Ukraine (“God is great, one and only”)

Vidas Pinkevichus – Variations on the theme of the National Anthem of Ukraine

Louis Vierne - "Bells of Westminster" op. 53 No. 6

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page