top of page

сб, 21 січ.

|

Львівський органний зал

Людкевич і Ко. Вокальні перлини

Маленькі шедеври українських композиторів у виконанні сопрано Світлани Разіної та піаністки Ірини Кірчанової звеселяють серце і душу.

Registration is Closed
See other events
Людкевич і Ко. Вокальні перлини
Людкевич і Ко. Вокальні перлини

Час та місце

21 січ. 2023 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Маленькі шедеври українських композиторів у виконанні сопрано

Світлани Разіної та піаністки Ірини Кірчанової звеселяють серце і душу. Розкішний камерний дует, а також добірна українська класика для фортепіано соло здивують багатством і різноманіттям настроїв та емоцій.

У концерті почуйте пісні на слова українських поетів та авторські обробки народних пісень Ярослава Лопатинського, Василя Барвінського, Миколи Лисенка, Георгія Майбороди, Жанни Колодуб та, звичайно, Станіслава Людкевича. Свято української музики у рамках Людкевич Fest 2023.

Людкевич Fest — український фестиваль класичної музики, який реалізується командою Львівського органного залу в рамках довготривалої стратегії промоції української музики Ukrainian Live. Фестиваль був заснований громадською організацією «Collegium Musicum» у 2017 році і відбувається що два роки. Партнер проєкту – Галицьке музичне товариство.

Попри важкий час війни росії проти України, митці вирішили не переривати традиції, адже наша війна зараз іде, в першу чергу, за нашу культуру та цінності.

Цьогоріч фестиваль приурочено до Дня народження композитора 24 січня. Людкевич Fest 2023 відкриє всі сторони творчості митця, зокрема камерно-інструментальну, хорову та симфонічну музику.

Фестиваль відбувається за підтримки підписників Ukrainian Live на Patreon: https://www.patreon.com/UkrainianLiveClassic

Виконавці:

Світлана Разіна – сопрано

Ірина Кірчанова – фортепіано

Програма:

Ярослав Лопатинський:

"Горить моє серце..." , сл. Л. Українки

"Нічка тиха і темна була" , сл. Л. Українки

"Невиспівані ті пісні..." , сл. С. Яричевського

"Весна до нас рік-річно повертає..." , сл. Б. Лепкого

"Часом сонце кине промінь"

"Сирітка на зірку дивилась...",  сл. С. Яричевського

"Чом голівоньку склонила..."

"Пестокрилая пташина"

"Солов'єва пісня"

Борис Кудрик – Вальс ля мінор для фортепіано

"Посміхнися доле", сл. М. Ткача, муз. І. Поклада з кінофільму "Дударик"

Василь Барвінський – "Місяцю-князю", сл. І. Франка

Станіслав Людкевич – "Як любо", сл. О. Олеся

Віктор Косенко – Етюд фа дієз мінор для фортепіано

Борис Лятошинський – Прелюдія ор. 38, N 3 для фортепіано

Георгій Майборода – "Аріозо Милани" з опери "Милана"

Микола Лисенко – Арія Дідони

Микола Лисенко – "Ой одна я одна", сл. Т. Шевченка

Станіслав Людкевич – "Листок з альбому" для фортепіано

Левко Ревуцький – Прелюдія op. 4, N 1 ре бемоль мажор для фортепіано

Українська народна пісня "Нема в світі до окола" в обробці Ярославенка

Українська народна пісня "Як поїхав мій миленький до млина", обробка Жанни Колодуб

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Small masterpieces of Ukrainian composers performed by a soprano

Svetlana Razina and pianist Iryna Kirchanova amuse the heart and soul. A luxurious chamber duet, as well as selected Ukrainian classics for solo piano, will surprise you with the richness and variety of moods and emotions.

In the concert, hear songs to the words of Ukrainian poets and author's arrangements of folk songs by Yaroslav Lopatynskyi, Vasyl Barvinskyi, Mykola Lysenko, Georgyi Maiboroda, Zhanna Kolodub and, of course, Stanislav Lyudkevych. A celebration of Ukrainian music as part of Ludkevich Fest 2023.

Lyudkevych Fest is a Ukrainian classical music festival, which is implemented by the team of the Lviv Organ Hall as part of the long-term strategy of Ukrainian Live promotion of Ukrainian music. The festival was founded by the public organization "Collegium Musicum" in 2017 and takes place every two years. The partner of the project is the Galician Music Society.

 

Despite the difficult time of Russia's war against Ukraine, the artists decided not to interrupt traditions, because our war is now fought, first of all, for our culture and values.

 

This year, the festival is timed to the composer's birthday on January 24. Lyudkevych Fest 2023 will reveal all aspects of the artist's work, including chamber-instrumental, choral and symphonic music.

 

The festival is supported by Ukrainian Live subscribers on Patreon: https://www.patreon.com/UkrainianLiveClassic

Performers:

Svitlana Razina - soprano

Iryna Kirchanova – piano

Program:

Yaroslav Lopatynskyi:

"My heart is burning...", sl. L. Ukrainka

"The night was quiet and dark", sl. L. Ukrainka

"Unsung those songs...", sl. S. Yarychevskyi

"Spring returns to us year after year...", sl. B. Lepkyi

"Sometimes the sun will throw a ray"

"The orphan looked at the star...", st. S. Yarychevskyi

"Why did you bow your head..."

"Finger-winged bird"

"The Nightingale's Song"

Borys Kudryk - Waltz in A minor for piano

"Smile at fate", sl. M. Tkacha, music. I. Poklad from the movie "Dudaryk"

Vasyl Barvinskyi - "Prince Moon", sl. I. Franko

Stanislav Lyudkevych - "As you like", sl. O. Olesya

Viktor Kosenko – Etude in F sharp minor for piano

Borys Lyatoshynskyi – Prelude op. 38, N 3 for piano

Georgiy Maiboroda – "Arioso Milana" from the opera "Milan"

Mykola Lysenko - Dido's Aria

Mykola Lysenko - "Oh, I'm alone, I'm alone", sl. T. Shevchenko

Stanislav Lyudkevych - "Leaf from the Album" for piano

Levko Revutskyi – Prelude op. 4, N 1 in D flat major for piano

Ukrainian folk song "There is no one in the world around" arranged by Yaroslavenko

Ukrainian folk song "How did my dear one go to the mill", arranged by Zhanna Kolodub

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page