top of page

ср, 30 лист.

|

Львівський органний зал

💡💎. Мініатюри. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Органні мініатюри, в яких розкриваються почуття людини, що живе в умовах війни, зіграє органістка Валерія Балаховська.

Registration is Closed
See other events
💡💎. Мініатюри. Органний фестиваль. “Музика і війна”
💡💎. Мініатюри. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Час та місце

30 лист. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Органні мініатюри, в яких розкриваються почуття людини, що живе в умовах війни, зіграє органістка Валерія Балаховська. Солістка Національного будинку органної та камерної музики, як і багато українців, знає з власного досвіду, що таке ракетні обстріли, укриття та повітряна тривога. Виконавиця обʼєднала в одній програмі музику Баха, Бортнянського, Мендельсона, Льонька та інших композиторів щоб довести, що класичне мистецтво здатне допомагати нам проживати наш болючий досвід і водночас давати нам життєдайну енергію.

25/11 - 18/12: Органний фестиваль у Львові, присвячений темі “Музика і війна” – музичний проект Львівського органного залу, в рамках якого відбувається серія концертів органістів з усієї України, документування досвіду та гри музикантів у історичний для українського народу час Визвольної війни. 17 виконавців, унікальні музичні програмі, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики.

Мистецька мобільність для відновлення творчих зв’язків Львова з іншими осередками органного мистецтва.

Фінансовано Стабілізаційним фондом – ініціативи підтримки культурних і освітніх організацій, яких торкнулися насліди війни проти України (Funded by the Stabilisation Fund - An initiative to support cultural and educational organisations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Виконавиця:

Валерія Балаховська – орган (Київ)

Програма:

Йоганн Себастьян Бах – Adagio з Токати, адажіо і фуги до мажор, BWV 564.                 Йоганес Вальтер – Adagio з Концерту сі мінор

Євген Льонко – Дві концертні п' єси

Антоніо Вівальді – Adagio З концерту ля мінор

Дітріх Букстегуде – Чакона мі мінор

Марсель Дюпре – Прелюдія соль мінор  Ор.7

Йозеф Райнбергер – Імпровізація

Жозеф Боне – Дві концертні варіації, Ор 1

Йоганн Себастьян Бах – Хоральна прелюдія мі мінор “Aus der Tiefe rufe ich”, BWV 131

Вінченцо Петралі – Два версета “Per il Gloria”

Йоганн Себастьян Бах – Хоральна прелюдія фа мінор “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ”, BWV 639

Дмитро Бортнянський – Херувімська

Фелікс Мендельсон – Andante tranquillo зі Сонати №3 ля мажор

Йоганн Пахельбель – Чакона фа мінор

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Organist Valeriya Balakhovska will play organ miniatures in which the feelings of a person living in wartime are revealed. The soloist of the National House of Organ and Chamber Music, like many Ukrainians, knows from her own experience what missile attacks, shelters and air raids are like. The performer combined in one program the music of Bach, Bortnyansky, Mendelssohn, Lönck and other composers to prove that classical art can help us live our painful experiences and at the same time give us life-giving energy.

25/11 - 18/12: Organ Festival in Lviv, dedicated to the theme "Music and War" - a musical project of the Lviv Organ Hall, which includes a series of concerts by organists from all over Ukraine, documenting the experience and performances of musicians during the Vyzvolnaya War, which is historic for the Ukrainian people war

17 performers, unique music programs, live concerts, an exhibition, video interviews and recordings of organ music.

Artistic mobility to restore Lviv's creative ties with other centers of organ art.

Funded by the Stabilization Fund - an initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine (Funded by the Stabilization Fund - An initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Performer:

Valeriya Balakhovska – organ (Kyiv)

Program:

Johann Sebastian Bach - Adagio from Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564. Johannes Walter - Adagio from Concerto in B minor

Yevhen Lyonko – Two concert pieces

Antonio Vivaldi - Adagio From the concerto in A minor

Dietrich Buxtegude - Chaconne in E minor

Marcel Dupré – Prelude in G minor Or.7

Joseph Rheinberger - Improvisation

Joseph Bonet - Two Concert Variations, Op. 1

Johann Sebastian Bach – Choral Prelude in E minor “Aus der Tiefe rufe ich”, BWV 131

Vincenzo Petrali – Two verses “Per il Gloria”

Johann Sebastian Bach – Choral Prelude in F minor “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ”, BWV 639

Dmytro Bortnyanskyi - Kheruvimska

Felix Mendelssohn - Andante tranquillo from Sonata No. 3 in A major

Johann Pachelbel – Chaconne in F minor

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page