top of page

чт, 07 квіт.

|

Львівський органний зал

Мистецтво війни. Nova Opera

Гран[д]-опера «Мистецтво війни» — історія про нелегкий шлях до неминучої перемоги.

Registration is Closed
See other events
Мистецтво війни. Nova Opera
Мистецтво війни. Nova Opera

Час та місце

07 квіт. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

УВАГА! РЕЄСТРАЦІЮ ЗАВЕРШЕНО!

Проект формації Nova Opera у співпраці з композитором Сергієм Вілкою та Sed Contra Ensemble.

Гран[д]-опера «Мистецтво війни» — історія про нелегкий шлях до неминучої перемоги. Народ, який століттями готувався до ключової битви за право бути, — буде! Опера створена за мотивами класичного давньокитайського трактату і безпосередніх рефлексій над тим, що відбувається вже — в цей момент, в цій країні.

Інструментальний склад включає у себе струнні, перкусію, флейту, кларнет, фортепіано та орган. Традиційним для формації Nova Opera є використання вокальної імпровізації та розширених технік співу, від академічного, народного та джазового вокалу до горлового співу, які дозволяють досягти максимального ефекту на межі можливостей людського голосу.

Сергій Вілка закінчив Національну музичну академію України (клас композиції Євгена Станковича). Мультиінструменталіст, співзасновник ансамблю сучасної музики Sed Contra Ensemble. Головний диригент оркестру Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. У творчому доробку понад 50 творів, створених у жанрах оперної, симфонічної, камерно-інструментальної, камерно-вокальної, соло-інструментальної та електронної музики. Серед них камерна опера “(In)side” для 6 голосів, камерного оркестру та електроніки, створена впродовж Першої Української музично-театральної резиденції Схід ОПЕРА (2020), у складі формації Nova Opera став співавтором PhD-опери "Про що мовчить Заратустра" за Ніцше, re:post-опери "LE" за Лесею Українкою (2021).

Із 2014 року формація Nova Opera, заснована режисером Владом Троїцьким, створила понад десять сучасних українських опер «Коріолан», «IYOV», «BABYLON», «ARK», «Wozzeck», «НепрОсті», «AEROPHONIA», «GAZ», «Про що мовчить Заратустра», «Чорнобильдорф» та «LE». 2018 року опера-реквієм «IYOV» увійшла до ТОП-10 сучасних опер світу з-поміж 436 учасників з 55 країн за версією міжнародного конкурсу Music Theatre Now, а 2020 року здобула перемогу у номінації «Театральне мистецтво» Національної премії ім. Т. Г. Шевченка. 2021 року археологічна опера «Чорнобильдорф» увійшла до ТОП-6 опер світу за версією Music Theatre Now.

Упродовж останніх сезонів сучасні українські опери, створені формацією Nova Opera, прозвучали на таких європейських та американських майданчиках як Віденська філармонія, Македонський театр опери та балету, театр Шекспіра у Гданську, Львівський національний театр опери та балету, Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, Одеський національний академічний театр опери та балету, Зал Корто у Парижі, театри La Mama та HERE в Нью-Йорку на фестивалі сучасної опери PROTOTYPE, голландський Rotterdamse Schouwburg та Новий театр Люксор на фестивалі Operadagen Rotterdam.

Композитор: Сергій Вілка

Лібрето: Мирослав Лаюк

Виконавці:

Анна Кірш - сопрано

Андрій Кошман - баритон

Руслан Кірш - баритон

Сергій Вілка - флейта

Андрій Надольский - перкусія

Дмитро Пашинський - кларнет

Віктор Рекало - віолончель

ВХІД НА ПОДІЮ ВІЛЬНИЙ за умови попередньої реєстрації. Посилання на реєстраційну форму вище.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

///ENGLISH BELOW///

REGISTRATION HERE!

Nova Opera project in collaboration with composer Serhiy Vilka and Sed Contra Ensemble.

The Grand Opera of the Art of War is a story about the difficult path to imminent victory. The people who have been preparing for the key battle for the right to be for centuries will be! The opera is based on a classic ancient Chinese treatise and direct reflections on what is already happening - at this time, in this country.

Instrumental composition includes strings, percussion, flute, clarinet, piano and organ. It is traditional for Nova Opera to use vocal improvisation and advanced singing techniques, from academic, folk and jazz vocals to throat singing, which allow to achieve the maximum effect at the limit of human voice.

Serhiy Vilka graduated from the National Music Academy of Ukraine (composition class of Yevhen Stankovych). Multi-instrumentalist, co-founder of the contemporary music ensemble Sed Contra Ensemble. Chief conductor of the orchestra of the Zhytomyr Academic Music and Drama Theater. I. Poker. The creative output includes more than 50 works created in the genres of opera, symphony, chamber instrumental, chamber vocal, solo instrumental and electronic music. Among them are the chamber opera “(In) side” for 6 voices, chamber orchestra and electronics, created during the First Ukrainian Music and Theater Residence East OPERA (2020), as part of the Nova Opera formation co-authored the PhD opera Nietzsche, re: post-opera "LE" by Lesia Ukrainka (2021).

Since 2014, Nova Opera, founded by director Vlad Troitsky, has created more than ten contemporary Ukrainian operas "Coriolanus", "IYOV", "BABYLON", "ARK", "Wozzeck", "NeprOsti", "AEROPHONIA", "GAZ". "What is Zarathustra silent about", "Chornobyldorf" and "LE". In 2018, the requiem opera "IYOV" entered the TOP-10 modern operas in the world among 436 participants from 55 countries according to the international competition Music Theater Now, and in 2020 won the nomination "Theatrical Art" of the National Prize. TG Shevchenko. In 2021, the archeological opera Chornobyldorf was included in the TOP-6 operas of the world according to Music Theater Now.

In recent seasons, modern Ukrainian operas created by Nova Opera have been performed at European and American venues such as the Vienna Philharmonic, the Macedonian Opera and Ballet Theater, the Shakespeare Theater in Gdansk, the Lviv National Opera and Ballet Theater, and the National Academic Opera and Ballet Theater. Taras Shevchenko, Odessa National Academic Opera and Ballet Theater, Corto Hall in Paris, La Mama and HERE Theaters in New York at the PROTOTYPE Festival of Modern Opera, Rotterdamse Schouwburg in the Netherlands and the New Luxor Theater at the Operadagen Rotterdam Festival.

Composer: Serhiy Vilka

Libretto: Myroslav Layuk

Artists:

Anna Kirsch is a soprano

Andriy Koshman is a baritone

Ruslan Kirsch is a baritone

Serhiy Vilka - flute

Andriy Nadolskyi - percussion

Dmytro Pashinskyi - clarinet

Victor Rekalo - cello

ENTRY TO THE EVENT IS FREE subject to prior registration. The link to the registration form is above.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

Поділитися

bottom of page