top of page

ср, 29 бер.

|

Львівський органний зал

Музика Баха

Другий концерт з циклу Бахівських вечорів від органістки Надії Величко до Дня народження великого композитора присвячений транскрипціям творів Баха та його впливом на композиторів наступних епох.

Registration is Closed
See other events
Музика Баха
Музика Баха

Час та місце

29 бер. 2023 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Чому музика Баха протягом кількох століть закохує в себе і змушує серця завмирати? Що такого закодував у семи нотамх композитор, який ніколи не бував за кордонами своєї країни? Що він чув і як зумів так математично точно передати красу звуку?

Другий концерт з циклу Бахівських вечорів від органістки Надії Величко до Дня народження великого композитора присвячений транскрипціям творів Баха та його впливом на композиторів наступних епох.

Баха називають “найвеличнішим архітектором звуку”. Його гармонії стакі багаті й насичені, що мало хто й досі зумів досягти таких висот. Цого відчуття мелодії та ведення ліній фантастичне. Музика Баха пронизана ніжністю, у ній немає жодного сліду людських пороків чи негативних почуттів. Бах ніс своєю творчістю найвищі цінності і був вірним їм до останнього напівтону.

Виконавиця:

Надія Величко – орган

Програма:

Йоганн Себастьян Бах – Арія з сюїти Ре мажор

Світлана Острова – Арія

Йоганн Себастьян Бах – Хоральна прелюдія “Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ”, BWV 639

Віктор Гончаренко – Хорал

Шарль-Марі Відор – Чотири п'єси з “Bachs Memento”:

- Sicilienne

- Aria

- Pastorale

- Mattheus Finale

Зіґфрід Карг-Елерт:

- Capriccio з Токати Соль мажор, BWV 916

- Echo з Партити сі мінор, BWV 831

- Symphonie pastorale з Кантати BWV 248

- Choralimprovisation з Мотету BWV 225

Отторіно Респігі – Дві прелюдії

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Why does Bach's music fall in love with itself and make hearts melt for several centuries? What was encoded in seven notes by a composer who had never been outside the borders of his country? What did he hear and how did he manage to convey the beauty of sound so mathematically accurately?

The second concert from the cycle of Bach evenings by organist Nadiya Velychko for the birthday of the great composer is dedicated to the transcriptions of Bach's works and his influence on the composers of subsequent eras.

Bach is called "the greatest architect of sound". His harmonies are so rich and rich that few people have managed to reach such heights. This sense of melody and line management is fantastic. Bach's music is permeated with tenderness, there is no trace of human vices or negative feelings in it. Bach carried the highest values with his work and was faithful to them to the last semitone.

Performer:

Nadia Velychko - organ

Program:

Johann Sebastian Bach - Aria from the suite in D major

Svitlana Ostrova - Aria

Johann Sebastian Bach – Choral Prelude “Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ”, BWV 639

Viktor Goncharenko – Chorale

Charles-Marie Vidor – Four pieces from “Bachs Memento”:

- Sicilian

- Aria

- Pastorale

- Mattheus Finale

Siegfried Karg-Elert:

- Capriccio from Toccata in G major, BWV 916

- Echo from Partita in B minor, BWV 831

- Symphonie pastorale from Cantata BWV 248

- Choral improvisation from Motet BWV 225

Ottorino Respighi – Two Preludes

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page