top of page

нд, 11 груд.

|

Львівський органний зал

💔📕 Пам’ять. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Концерт солістки Львівського органного залу Олени Мацелюх нагадає, як важливо берегти дорогоцінні спогади: про людей, події та навіть власні емоції.

Registration is Closed
See other events
💔📕 Пам’ять. Органний фестиваль. “Музика і війна”
💔📕 Пам’ять. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Час та місце

11 груд. 2022 р., 17:00 – 18:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Концерт солістки Львівського органного залу Олени Мацелюх нагадає, як важливо берегти дорогоцінні спогади: про людей, події та навіть власні емоції. Пам’ять – єдина справжня міра минулого, але навіть її береги стирають річки часу.

Гарантуємо, що вам не захочеться слідкувати за годинником, коли на сцені звучатиме магічна музика Мушеля, Ліста, Пярта та інших композиторів у виконанні Олени Мацелюх.

25/11 - 18/12: Органний фестиваль у Львові, присвячений темі “Музика і війна” – музичний проект Львівського органного залу, в рамках якого відбувається серія концертів органістів з усієї України, документування досвіду та гри музикантів у історичний для українського народу час Визвольної війни.

17 виконавців, унікальні музичні програмі, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики.

Мистецька мобільність для відновлення творчих зв’язків Львова з іншими осередками органного мистецтва.

Фінансовано Стабілізаційним фондом – ініціативи підтримки культурних і освітніх організацій, яких торкнулися насліди війни проти України (Funded by the Stabilisation Fund - An initiative to support cultural and educational organisations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Виконавиця:

Олена Мацелюх – орган

Програма:

Георгій Мушель – Поема пам’яті Навої

Петер Махайдік – Гавань миру (“Portus pacis”)

Олівʼє Мессіан – “Радість і ясність прославлених” з циклу “Прославлені тіла”

Сезар Франк – Хорал №3

Богдан Котюк – “Sanctus”

Йоганн Себастьян Бах – Токата і фуга ре мінор,  BWV 565

Жан Лангле – Епілог з Сюїти пам'яті Джироламо Фрескобальді

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The concert by the soloist of the Lviv Organ Hall, Olena Matselyukh, will remind you how important it is to preserve precious memories: about people, events, and even your own emotions. Memory is the only true measure of the past, but even its banks are eroded by the rivers of time.

We guarantee that you don't need to watch the clock when the magical music of Muschel, Liszt, Pärt and other composers performed by Olena Matselyukh sounds on stage.

25/11 - 18/12: Organ Festival in Lviv, dedicated to the theme "Music and War" - a musical project of the Lviv Organ Hall, which concludes a series of concerts by organists from all over Ukraine, documenting the experience and performances of musicians during the time of the Liberation, which is historic for the Ukrainian people . war

17 performers, unique music programs, live concerts, exhibition, video interviews and recordings of organ music.

Artistic mobility to restore Lviv's creative ties with other centers of organ art.

Funded by the Stabilization Fund - initiatives to support cultural and educational organizations affected by the war against Ukraine (Funded by the Stabilization Fund - An initiative to support cultural and educational organizations affected by the war against Ukraine.

Performer:

Olena Matselyukh - organ

Program:

George Mushel - Poem in memory of Navajo

Peter Makhaidik - Harbor of the Peace ("Portus pacis")

Olivier Messiaen – “Joy and Clarity of the Glorified” from the series “Glorified Bodies”

Cesar Frank – Choral No. 3

Bohdan Kotyuk – "Sanctus"

Johann Sebastian Bach – Toccata and Fugue in D minor, BWV 565

Jean Langle - Epilogue from the Suite in memory of Girolamo Frescobaldi

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page