top of page

нд, 04 вер.

|

Львівський органний зал

Поема для органа

Запрошуємо вас вирушити у подорож “навколо світу за 80 хвилин”

Registration is Closed
See other events
Поема для органа
Поема для органа

Час та місце

04 вер. 2022 р., 14:00 – 15:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Назву концертної програми соліста Національного будинку камерної та органної музики, народного артиста України Володимира Кошуби дав масштабний твір для органа української композиторки Жанни Колодуб. Поема для органа (1995) — окраса українського органного репертуару, який сьогодні з новою силою, новими меседжами все гучніше звучить у світі. Саме у мультикультурному контексті Володимир Кошуба подає твори вітчизняних авторів кожного концерту. Бо без української музики звукова мапа світу неповна! Запрошуємо і вас вирушити у подорож “навколо світу за 80 хвилин”: вдосталь української, французької, німецької, італійської і навіть чеської музики у стилі індіанської Америки задовільнить досвідчених мандрівників.

Виконавець:

Володимир Кошуба – орган (Київ)

Програма:

Антонін Дворжак – “Ларго” з Симфонії №9 "З Нового світу"

Франц Шуберт – Військовий марш

Йозеф Йонген – “Травневі поля”

Ісаак Альбеніс – Танго

Луї Лефебр-Велі – “Концертне болеро”, тв.166

Луї В’єрн – Медитація

Вінченцо Белліні – Соната для органа соль мажор

Дмитро Бортнянський – Концерт ре мажор для чембало з оркестром

Вʼячеслав Самофалов – Аве Марія

Геральд Нір – Сарабанда на тему Гімну ”Земля відпочинку”

Жанна Колодуб – Поема для органа

Едгар Арро – “Спогади”

Микола Колесса – Пасакалія до мінор

Тривалість: близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The name of the concert program of the soloist of the National House of Chamber and Organ Music, People's Artist of Ukraine Volodymyr Koshuba was given by a large-scale piece for the organ of the Ukrainian composer Zhanna Kolodub. Poem for the organ (1995) is a decoration of the Ukrainian organ repertoire, which today, with new strength and new messages, sounds louder and louder in the world. It is in the multicultural context that Volodymyr Koshuba presents the works of domestic authors at each concert. Because without Ukrainian music, the sound map of the world is incomplete! We invite you to go on a trip "around the world in 80 minutes": plenty of Ukrainian, French, German, Italian and even Czech music in the style of Indian America will satisfy experienced travelers.

Performer:

Volodymyr Koshuba – organ (Kyiv)

Program:

Antonín Dvořák – “Largo” from Symphony No. 9 "From the New World"

Franz Schubert - Military March

Joseph Jongen – “May Fields”

Isaac Albeniz - Tango

Louis Lefebvre-Veli - "Concert bolero", tv. 166

Louis Verne - Meditation

Vincenzo Bellini - Sonata for organ in G major

Dmytro Bortnyanskyі – Concerto in D major for harpsichord and orchestra

V'yacheslav Samofalov - Ave Maria

Herald Nir - Sarabande on the theme of the Hymn "Land of Rest"

Zhanna Kolodub - Poem for organ

Edgar Arro - "Memories"

Mykola Kolessa – Pasakalia in C minor

 

Duration: about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page