top of page

вт, 13 груд.

|

Львівський органний зал

😄⚔️. Радість і боротьба. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Станьте свідками того, як монолог на органі перетворюється на діалог із Всесвітом.

Registration is Closed
See other events
😄⚔️. Радість і боротьба. Органний фестиваль. “Музика і війна”
😄⚔️. Радість і боротьба. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Час та місце

13 груд. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Твори французьких і українських композиторів у виконанні солістки Національного будинку камерної та органної музики Ірини Харечко звучатимуть цього вечора на сцені Львівського органного залу. Роздуми і ностальгія, прохання і подяка, радість і боротьба втіляться у звучанні майже шести тисяч органних труб. Станьте свідками того, як монолог на органі перетворюється на діалог із Всесвітом.

25/11 - 18/12: Органний фестиваль у Львові, присвячений темі “Музика і війна” – музичний проект Львівського органного залу, в рамках якого відбувається серія концертів органістів з усієї України, документування досвіду та гри музикантів у історичний для українського народу час Визвольної війни.

17 виконавців, унікальні музичні програмі, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики.

Мистецька мобільність для відновлення творчих зв’язків Львова з іншими осередками органного мистецтва.

Фінансовано Стабілізаційним фондом – ініціативи підтримки культурних і освітніх організацій, яких торкнулися насліди війни проти України (Funded by the Stabilisation Fund - An initiative to support cultural and educational organisations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Виконавиця:

Ірина Харечко – орган (Київ)

Програма:

Жан Ален – Три танці: Радість, Скорбота, Боротьба

Володимир Зубицький – Dies irae

Віктор Гончаренко – Солоспіви

Михайло Шух –Тиха молитва

Олівʼє  Мессіан  – Молитва з циклу "Вознесіння"

Ігор Асєєв – Три фуги

Тривалість близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The works of French and Ukrainian composers performed by the soloist of the National House of Chamber and Organ Music Iryna Kharechko will be performed this evening on the stage of the Lviv Organ Hall. Reflections and nostalgia, requests and thanks, joy and struggle will be embodied in the sound of almost six thousand organ pipes. Witness how an organ monologue turns into a dialogue with the Universe.

25/11 - 18/12: Organ Festival in Lviv, dedicated to the theme "Music and War" - a musical project of the Lviv Organ Hall, which includes a series of concerts by organists from all over Ukraine, documenting the experience and performances of musicians during the Vyzvolnaya War, which is historic for the Ukrainian people war

17 performers, unique music programs, live concerts, an exhibition, video interviews and recordings of organ music.

Artistic mobility to restore Lviv's creative ties with other centers of organ art.

Funded by the Stabilization Fund - an initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine (Funded by the Stabilization Fund - An initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Performer:

Iryna Kharechko – organ (Kyiv)

Program:

Jean Alain - Three dances: Joy, Sorrow, Struggle

Volodymyr Zubytskyi – Dies irae

Viktor Goncharenko – Soloists

Mykhailo Shuh - Silent prayer

Olivier Messiaen – Prayer from the cycle "Ascension"

Ihor Aseev - Three fugues

The duration is about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page