top of page

нд, 04 груд.

|

Львівський органний зал

😎❤️. Сила спокою. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Солістка Чернівецької обласної філармонії Світлана Бардаус подарує силу спокою, якою орган наповнить в цей вечір серце кожного.

Registration is Closed
See other events
😎❤️. Сила спокою. Органний фестиваль. “Музика і війна”
😎❤️. Сила спокою. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Час та місце

04 груд. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Музика, яка підтримує у найважчі моменти життя. Спокійна і впевнена, як хорали і токати Баха, тиха та медитативна, як звернення до дощу Еціо Боссо, рідна, як Пасакалія Колесси.

Солістка Чернівецької обласної філармонії Світлана Бардаус подарує силу спокою, якою орган наповнить в цей вечір серце кожного.

25/11 - 18/12: Органний фестиваль у Львові, присвячений темі “Музика і війна” – музичний проект Львівського органного залу, в рамках якого відбувається серія концертів органістів з усієї України, документування досвіду та гри музикантів у історичний для українського народу час Визвольної війни.

17 виконавців, унікальні музичні програмі, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики.

Мистецька мобільність для відновлення творчих зв’язків Львова з іншими осередками органного мистецтва.

Фінансовано Стабілізаційним фондом – ініціативи підтримки культурних і освітніх організацій, яких торкнулися насліди війни проти України (Funded by the Stabilisation Fund - An initiative to support cultural and educational organisations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Виконавиця:

Світлана Бардаус – орган (Чернівці)

Програма:

Йоганн Себастьян Бах – Прелюдія Соль мажор. BWV 568.

Йоганн Себастьян Бах / Шарль-Марі Відор – 6 номер з циклу “Пам'яті Баха”, фінал зі “Страстей за Матвієм”

Йоганн Себастьян Бах – Фантазія Соль мажор, BWV 572

Йоганн Себастьян Бах – Фуга з Токати мі мінор, BWV 914

Йоганн Себастьян Бах – Хорал “Nun komm der Heiden Heiland, Chorale Prelude”, BWV 659

Микола Колесса – Пасакалія

Еціо Боссо – “Rain, in Your Black Eyes”

Андре Кневел – Токата соль мінор

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Music that supports in the most difficult moments of life. Calm and confident, like Bach's chorales and taps, quiet and meditative, like Ezio Bosso's address to the rain, native, like Kolessa's Passover.

The soloist of the Chernivtsi Regional Philharmonic Svitlana Bardaus will present the power of peace with which the organ will fill everyone's heart this evening.

25/11 - 18/12: Organ Festival in Lviv, dedicated to the theme "Music and War" - a musical project of the Lviv Organ Hall, which includes a series of concerts by organists from all over Ukraine, documenting the experience and performances of musicians during the Vyzvolnaya War, which is historic for the Ukrainian people war

17 performers, unique music programs, live concerts, an exhibition, video interviews and recordings of organ music.

Artistic mobility to restore Lviv's creative ties with other centers of organ art.

Funded by the Stabilization Fund - an initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine (Funded by the Stabilization Fund - An initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Performer:

Svitlana Bardaus – organ (Chernivtsi)

Program:

Johann Sebastian Bach - Prelude in G major. BWV 568.

Johann Sebastian Bach / Charles-Marie Vidor – No. 6 from the cycle "Bach's Memories", the finale from "Matthew Passion"

Johann Sebastian Bach – Fantasia in G major, BWV 572

Johann Sebastian Bach – Fugue from Toccata in E minor, BWV 914

Johann Sebastian Bach – Chorale “Nun komm der Heiden Heiland, Chorale Prelude”, BWV 659

Mykola Kolessa - Pasakalia

Ezio Bosso – “Rain, in Your Black Eyes”

André Knevel – Toccata in G minor

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page