top of page

сб, 18 бер.

|

Львівський органний зал

Український романс

Прекрасні солоспіви Станіслава Людкевича, Нестора Нижанківського, Ігоря Кушплера, а також твори інших українських майстрів романсу лунатимуть в камерному виконанні сопрано та фортепіано.

Registration is Closed
See other events
Український романс
Український романс

Час та місце

18 бер. 2023 р., 14:00 – 15:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Кажуть, українська пісня розкриває глибини серця. Прекрасні солоспіви Станіслава Людкевича, Нестора Нижанківського, Ігоря Кушплера, а також твори інших українських майстрів романсу лунатимуть в камерному виконанні сопрано та фортепіано. Серед них – три премʼєри: пісні Ярослава Лопатинського, які були віднайдені в сімейному архіві і ніколи досі не виконувалися.

Виконавці:

Іванна Клюба – сопрано

Володимир Пінчак – фортепіано

Програма:

Станіслав Людкевич – "Ой вербо, вербо"

Нестор Нижанківський – "І молилася я"

Григорій Китастий – "Колискова"

Богдана Фільц – "Баркарола"

Мирослав Волинський – "Смереки"

Мирослав Корчинський – "Зажурилася удівонька"

Станіслав Людкевич – "Одна пісня голосненька"

Оксана Герасименко – "Ой розвився в цвіт барвінок"

Ярослав Лопатинський – "Куди не ступлю", "Горді пальми", "Нічко цікавая" (премʼєра)

Оксана Герасименко – "Диво осені"

Оксана Герасименко – "Знов весна"

Ігор Кушплер – "Калино, покровителько любові"

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

They say that a Ukrainian song reveals the depths of the heart. The beautiful solos of Stanislav Lyudkevуch, Nestor Nyzhankivskyi, Ihor Kushpler, as well as the works of other Ukrainian masters of romance will be heard in a chamber performance by soprano and piano. Among them are three premieres: songs by Yaroslav Lopatynskyі, which were found in the family archive and have never been performed until now.

Performers:

Ivanna Klyuba - soprano

Volodymyr Pinchak – piano

Program:

Stanislav Lyudkevуch – "Oh verbo, verbo"

Nestor Nyzhankivskyi - "And I prayed"

Hryhoriy Kitastyі - "Lullaby"

Bohdana Filts – "Barcarola"

Myroslav Volynskyi – "Smereky"

Myroslav Korchynskyi - "Zasmutylas udivonka"

Stanislav Lyudkevуch – "One Loud Song"

Oksana Gerasymenko - "Oh, I blossomed into a barvinok flower"

Yaroslav Lopatynskyi – "Where I Won't Step", "Proud Palms", "Interesting Night" (premiere)

Oksana Gerasymenko - "Miracle of Autumn"

Oksana Gerasуmenko – "Spring Again"

Ihor Kushpler - "Kalуna, patroness of love"

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page