top of page

вт, 24 січ.

|

Львівський органний зал

Урочистий концерт до Дня народження Людкевича

У день народження генія Львівський органний зал запрошує відчути пісенний світ Людкевича у виконанні хору “Гомін”. Боротьба триває, як і сто років тому.

Registration is Closed
See other events
Урочистий концерт до Дня народження Людкевича
Урочистий концерт до Дня народження Людкевича

Час та місце

24 січ. 2023 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Героїчні та ліричні, щемкі та життєствердні, створені понад сто років тому, але такі актуальні сьогодні – пісні Станіслава Людкевича. Взяти хоча б “Ой виострю товариша”, що була написана під час перебування композитора в російському полоні за Першої світової війни.

У день народження генія Львівський органний зал запрошує  відчути пісенний світ Людкевича у виконанні хору “Гомін”. Боротьба триває, як і сто років тому.

Людкевич Фест — український фестиваль класичної музики, який реалізується командою Львівського органного залу в рамках довготривалої стратегії промоції української музики Ukrainian Live. Фестиваль був заснований громадською організацією «Collegium Musicum» у 2017 році і відбувається що два роки. Партнер проєкту – Галицьке музичне товариство.

Попри важкий час війни росії проти України, митці вирішили не переривати традиції, адже наша війна зараз іде, в першу чергу, за нашу культуру та цінності. Цьогоріч фестиваль приурочено до Дня народження композитора. Людкевич Фест-2023 відкриє всі сторони творчості митця, зокрема камерно-інструментальну, хорову та симфонічну музику.

Виконавці:

Львівський муніципальний хор “Гомін”

Програма:

Станіслав Людкевич. Авторські пісні:

“Ой виострю товариша"

“Косар"

"Пою коні при Дунаю"

"Поклик до братів словян"

“Сонце ся сховало"

“За тебе Україно"

"Для України живем".

Обробки українських народних пісень:

"Чорна рілля ізорана"

"Ішов жовняр з войни"

"Зелена ліщина"

"Як ніч мя покриє"

"Ой співаночки мої".

Цикл стрілецьких пісень в обробці Станіслава Людкевича:

"А хто хоче війну знати"

“Ой видно село"

Революційна пісня в обробці Станіслава Людкевича “Сміло други"

Духовний пасхальний твір "Плотію уснув"

Віктор Матюк – "Веснівка" (слова Маркіяна Шашкевича)

Сидір Воробкевич – "Огні горять" (слова Тараса Шевченка)

Остап Нижанківський – "Гуляли" (слова Юрія Федьковича)

Остап Нижанківський – "З окрушків" ("Золоті зорі") (слова Юрія Федьковича).

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Heroic and lyrical, poignant and life-affirming, created more than a hundred years ago, but so relevant today - the songs of Stanislav Ludkevуch. Take at least "Oi vyostryu tovarisha", which was written during the composer's stay in Russian captivity during the First World War.

On the birthday of the genius, the Lviv Organ Hall invites you to experience Lyudkevich's song world performed by the "Homin" choir. The struggle continues, as it did a hundred years ago.

Lyudkevуch Fest is a Ukrainian festival of classical music, which is implemented by the team of the Lviv Organ Hall as part of the long-term strategy of Ukrainian Live promotion of Ukrainian music. The festival was founded by the public organization "Collegium Musicum" in 2017 and takes place every two years. The partner of the project is the Galician Music Society.

Despite the difficult time of Russia's war against Ukraine, the artists decided not to interrupt traditions, because our war is now fought, first of all, for our culture and values. This year, the festival is timed to the composer's birthday. Lyudkevуch Fest-2023 will reveal all aspects of the artist's work, including chamber-instrumental, choral and symphonic music.

Performers:

Lviv Municipal Choir "Homin"

Program:

Stanislav Lyudkevуch. Original songs:

"Oh sharpen my friend"

"Mower"

"Singing horses by the Danube"

"A call to the brothers of the Slavs"

"The sun has gone down"

"Ukraine for you"

"We live for Ukraine".

Arrangements of Ukrainian folk songs:

"Black plowed field"

"A soldier left the war"

"Green Hazel"

"How the night will cover me"

"Oh, my little songs."

A cycle of shooting songs arranged by Stanislav Ludkevich:

"And who wants to know war"

"Oh, you can see the village"

The revolutionary song arranged by Stanislav Lyudkevich "Courageous Friend"

Spiritual Easter composition "Plotius fell asleep"

Viktor Matyuk – "Vesnivka" (words by Markiyan Shashkevych)

Sydir Vorobkevуch – "Fires are burning" (words by Taras Shevchenko)

Ostap Nyzhankivskyi – "Walked" (words by Yury Fedkovich)

Ostap Nyzhankivskyi - "Z okrushkiv" ("Golden stars") (words by Yury Fedkovich).

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page