top of page

ср, 24 серп.

|

Львівський органний зал

Урочистий органний концерт до Дня Незалежності

Запрошуємо відсвяткувати День Незалежності України у Львівському органному залі!

Registration is Closed
See other events
Урочистий органний концерт до Дня Незалежності
Урочистий органний концерт до Дня Незалежності

Час та місце

24 серп. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Запрошуємо відсвяткувати День Незалежності України у Львівському органному залі! Головне національне свято, яке в часі війни набуло архізначення для всіх українців, не може відбутися без великого урочистого концерту. Цього вечора, як символ незламності та сили, лунатиме велична, життєствердна, розмаїта українська музика.

Дехто вважає, що орган не притаманний нашому музичному ландшафту і є “іноземцем” в інструментарії України. Цей концерт покликаний довести навіть найпринциповішому скептику, наскільки Україна та орган пасують одне одному! До слова, сьогодні український органний репертуар та майстерність українських органістів захоплює зарубіжну публіку з новою силою. Енергію відродження, плекання традицій, любов до своєї країни транслюватиме ця концертна програма.

Виконавиця: Світлана Позднишева – орган

Програма:

Йоганн Себастьян Бах – Чакона (ар. для органа Г. Мессера)

Святослав Луньов – Стихира

Микола Колесса – Пасакалія

Георг Гендель – Алілуя з ораторії Месія

Вʼячеслав Назаров – Токата з Білої симфонії

Святослав Луньов – Libera me ("Звільни мене")

Шарль-Марі Відор – Фінал з Симфонії №7

Джузеппе Верді – Тріумфальний марш з опери "Аїда"

Мирослав Скорик – “Мелодія”

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

We invite you to celebrate the Independence Day of Ukraine in the Lviv Organ Hall! The main national holiday, which during the war gained arch-significance for all Ukrainians, cannot take place without a big festive concert. This evening, as a symbol of indomitability and strength, majestic, life-affirming, diverse Ukrainian music will be heard.

Some believe that the organ is not inherent in our musical landscape and is a "foreigner" in the instrument repertoire of Ukraine. This concert is designed to prove to even the most principled skeptic how Ukraine and the organ fit together! By the way, today the Ukrainian organ repertoire and the skill of Ukrainian organists captivates the foreign audience with a new force. This concert program will broadcast the energy of revival, nurturing of traditions, love for one's country.

Performer:

Svitlana Pozdnysheva - organ

Program:

Johann Sebastian Bach – Chaconne (arr. for organ by H. Messer)

Svyatoslav Lunyov – Stikhira

Mykola Kolessa - Pasakalia

Georg Handel - Alleluia from the oratorio Messiah

Viacheslav Nazarov – Toccata from the White Symphony

Svyatoslav Lunyov – Libera me ("Free me")

Charles-Marie Vidor – Finale from Symphony No. 7

Giuseppe Verdi – Triumphal March from the opera "Aida"

Myroslav Skoryk – "Melody"

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page