top of page

нд, 16 жовт.

|

Львівський органний зал

Ваґнер. Ліст

Які таємниці приховують всесвітньо знані й маловідомі композиції Ліста і Ваґнера пропонуємо дізнатися на концерті.

Registration is Closed
See other events
Ваґнер. Ліст
Ваґнер. Ліст

Час та місце

16 жовт. 2022 р., 14:00 – 15:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Що спільного між Ференцом Лістом і Ріхардом Ваґнером? Говорячи двома словами, цих геніальних ровесників об’єднує не лише масштабність творчої думки, музикознавчо-критична діяльність й неординарні погляди на життя і суспільство, але й багаторічна дружба та навіть родинні зв'язки. Егоцентричні особистості Ліст та Ваґнер, усе ж, цілком присвятили своє життя служінню Музиці! Ключова риса, що об'єднала твори романтиків у концерті Олени Мацелюх – їхня музика неймовірно звучить на органі (і це попри те, що Ваґнер для органа ніколи не писав, а от Ліст, завдяки своїм релігійним поглядам, досконало опанував цей інструмент і створив для нього низку творів).

Які таємниці приховують всесвітньо знані й маловідомі композиції Ліста і Ваґнера пропонуємо дізнатися на концерті.

Виконавиця:

Олена Мацелюх – орган

Програма:

Ріхард Ваґнер – Увертюра до Третьої дії з опери “Лоенґрін”

Ференц Ліст – Хоральні варіації “Плач, лемент, турбота, страх”

Ріхард Ваґнер – Пісня Стернового з опери “Летючий Голландець”

Ріхард Ваґнер – Весільний марш з опери “Лоенґрін”

Ріхард Ваґнер – Політ валькірій з опери “Валькірії”

Ференц Ліст – “Аве Марія”

Ференц Ліст – Прелюдія і фуга на тему “B-A-C-H”

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

What do Ferenc Liszt and Richard Wagner have in common? In two words, these brilliant peers are united not only by the scale of creative thought, musicological and critical activity and extraordinary views on life and society, but also by long-standing friendship and even family ties. Self-centered personalities Liszt and Wagner, however, completely devoted their lives to the service of Music! The key feature that united the works of the romantics in the concert of Elena Matselukh – their music sounds incredible on the organ (and this is despite the fact that Wagner never wrote for the organ, but Liszt, thanks to his religious views, perfectly mastered this instrument and created for he has a number of works).

What secrets are hidden by the world-famous and little-known compositions of Liszt and Wagner, we suggest you find out at the concert.

Performer:

Olena Matselyukh - organ

Program:

Richard Wagner – Overture to the Third Act from the opera "Lohengrin"

Ferenc Liszt – Choral Variations “Crying, Lament, Care, Fear”

Richard Wagner – Sternovsky's Song from the opera "The Flying Dutchman"

Richard Wagner - Wedding March from the opera "Lohengrin"

Richard Wagner - Flight of the Valkyries from the opera "Valkyrie"

Ferenc Liszt - "Ave Maria"

Ferenc Liszt – Prelude and Fugue on “B-A-C-H”

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page