top of page

пт, 27 січ.

|

Львівський органний зал

Возвишене і земне

Органіст із Луцька Петро Сухоцький зіграє твори латвійських та українських композиторів.

Registration is Closed
See other events
Возвишене і земне
Возвишене і земне

Час та місце

27 січ. 2023 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

Органіст із Луцька Петро Сухоцький зіграє твори латвійських та українських композиторів. Токата на хорал “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr” (“Слава у вишніх Богу”) Айварса Калейса, “Diesix” Георгія Куркова поруч із Концертом Ре мажор Дмитра Бортнянського та Трьома народними піснями Віктора Гончаренка творитимуть настрій цього вечора.

Виконавець:

Петро Сухоцький – орган (Луцьк)

Програма:

​​Георгій Курков – Diesix

Маргер Зарінь – Розарій Лестене (з сюїти “Курземське бароко”)

Дмитро Бортнянський – Концерт Ре мажор для чембало з оркестром (аранжування для органа)

Ріхардс Дюбра – “The Touch of the Look of Our Lady” (“Дотик погляду Богородиці”)

Віктор Гончаренко – Три народні пісні

Айварс Калейлс – Токата на тему хорала “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr” (“Слава во вишніх Богу”)

Віктор Тиможинський – Постлюдія ХХ століттю

Ріхардс Дюбра – Ostinato, Fuga e quasi una Toccata (українська прем‘єра)

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The organist from Lutsk, Petro Sukhotskyі, will play works by Latvian and Ukrainian composers. The chorale toccata "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" ("Glory to God in the highest") by Aivars Kaleis, "Diesix" by Georgy Kurkov, along with the Concerto in D major by Dmytro Bortnyanskyi and Three folk songs by Viktor Honcharenko will set the mood for this evening.

Performer:

Petro Sukhotskyі – organ (Lutsk)

Program:

​​Georgiy Kurkov - Diesix

Marger Zarin – Rosary Lestene (from the suite "Kurzem Baroque")

Dmytro Bortnyansky – Concerto in D major for harpsichord and orchestra (arrangement for organ)

Richards Dubra – “The Touch of the Look of Our Lady”

Viktor Goncharenko – Three folk songs

Ivars Kaleils – Toccata on the theme of the chorale “Allein Gott in der Höh' sei Ehr” (“Glory to God in the Highest”)

Viktor Tymozhynskyi - Postlude in the 20th century

Richards Dubra – Ostinato, Fuga e quasi una Toccata (Ukrainian premiere)

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page