top of page

сб, 17 груд.

|

Львівський органний зал

🔼🌏🔽. Возвишене і земне. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Органіст із Луцька Петро Сухоцький зіграє твори латвійських та українських композиторів.

Registration is Closed
See other events
🔼🌏🔽. Возвишене і земне. Органний фестиваль. “Музика і війна”
🔼🌏🔽. Возвишене і земне. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Час та місце

17 груд. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Органіст із Луцька Петро Сухоцький зіграє твори латвійських та українських композиторів. Токата на хорал “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr” (“Слава у вишніх Богу”) Айварса Калейса, “Diesix” Георгія Куркова поруч із Концертом Ре мажор Дмитра Бортнянського та Трьома народними піснями Віктора Гончаренка творитимуть настрій цього вечора.

25/11 - 18/12: Органний фестиваль у Львові, присвячений темі “Музика і війна” – музичний проект Львівського органного залу, в рамках якого відбувається серія концертів органістів з усієї України, документування досвіду та гри музикантів у історичний для українського народу час Визвольної війни.

17 виконавців, унікальні музичні програмі, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики.

Мистецька мобільність для відновлення творчих зв’язків Львова з іншими осередками органного мистецтва.

Фінансовано Стабілізаційним фондом – ініціативи підтримки культурних і освітніх організацій, яких торкнулися насліди війни проти України (Funded by the Stabilisation Fund - An initiative to support cultural and educational organisations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Виконавець:

Петро Сухоцький – орган (Луцьк)

Програма:

Георгій Курков – Diesix

Маргер Зарінь – Розарій Лестене (з сюїти “Курземське бароко”)

Дмитро Бортнянський – Концерт Ре мажор для чембало з оркестром (аранжування для органа)

Ріхардс Дюбра – “The Touch of the Look of Our Lady” (“Дотик погляду Богородиці”)

Віктор Гончаренко – Три народні пісні

Айварс Калейлс – Токата на хорал “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr” (“Слава во вишніх Богу”)

Віктор Тиможинський – Постлюдія ХХ століттю

Ріхардс Дюбра – Ostinato, Fuga e quasi una Toccata (українська прем‘єра)

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

The organist from Lutsk, Petro Sukhotskyi, will play works by Latvian and Ukrainian composers. The chorale toccata "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" ("Glory to God in the highest") by Aivars Kaleis, "Diesix" by Georgy Kurkov, along with the Concerto in D major by Dmytro Bortnyanskyi and Three folk songs by Viktor Honcharenko will set the mood for this evening.

25/11 - 18/12: Organ Festival in Lviv, dedicated to the theme "Music and War" - a musical project of the Lviv Organ Hall, which includes a series of concerts by organists from all over Ukraine, documenting the experience and performances of musicians during the Vyzvolnaya War, which is historic for the Ukrainian people war

17 performers, unique music programs, live concerts, an exhibition, video interviews and recordings of organ music.

Artistic mobility to restore Lviv's creative ties with other centers of organ art.

Funded by the Stabilization Fund - an initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine (Funded by the Stabilization Fund - An initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Performer:

Petro Sukhotskyi – organ (Lutsk)

Program:

Georgy Kurkov – Diesix

Marger Zarin – Rosary Lestene (from the suite "Kurzem Baroque")

Dmytro Bortnyansky – Concerto in D major for harpsichord and orchestra (arrangement for organ)

Richards Dubra – “The Touch of the Look of Our Lady”

Viktor Honcharenko – Three folk songs

Ivars Kaleils – Choral Toccata “Allein Gott in der Höh' sei Ehr” (“Glory to God in the Highest”)

Viktor Tymozhynskyi - Postlude in the 20th century

Richards Dubra – Ostinato, Fuga e quasi una Toccata (Ukrainian premiere)

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page