top of page

пн, 12 груд.

|

Львівський органний зал

🏘️+🍉=🇺🇦. Звільни мене. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Libera me – "Звільни мене" – це крик кожної людини в окупації, кожного ще не звільненого клаптика землі, що так чекає повернення додому.

Registration is Closed
See other events
🏘️+🍉=🇺🇦. Звільни мене. Органний фестиваль. “Музика і війна”
🏘️+🍉=🇺🇦. Звільни мене. Органний фестиваль. “Музика і війна”

Час та місце

12 груд. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Ця музика є хроніками війни. Хроніками, які ми продовжуємо писати щодня.

Токата Назарова – це наша тривога, розгубленість, розпач, наш крик "Чому?!!" після кожної Бучі, Маріуполя, після кожної бомби, що падає на нашу землю.

Карпатські фрески – це наша любов до рідної пісні, природи, яка, як та квітка, росте і розквітає з кожним днем.

Соната Бортнянського – це радісний і безтурботний промінчик світла, спогад з минулого, в яке часом так хочеться повернутися, на мить забувши про болісне сьогодення.

Libera me – "Звільни мене" – це крик кожної людини в окупації, кожного ще не звільненого клаптика землі, що так чекає повернення додому.

І, врешті, Токата, Пасакалія та Чакона – це наша щоденна боротьба, наш спротив, єдність, мужність і незламність, в яких один шлях – до перемоги!

25/11 - 18/12: Органний фестиваль у Львові, присвячений темі “Музика і війна” – музичний проект Львівського органного залу, в рамках якого відбувається серія концертів органістів з усієї України, документування досвіду та гри музикантів у історичний для українського народу час Визвольної війни.

17 виконавців, унікальні музичні програмі, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики.

Мистецька мобільність для відновлення творчих зв’язків Львова з іншими осередками органного мистецтва.

Фінансовано Стабілізаційним фондом – ініціативи підтримки культурних і освітніх організацій, яких торкнулися насліди війни проти України (Funded by the Stabilisation Fund - An initiative to support cultural and educational organisations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Виконавиця:

Світлана Позднишева – орган

Програма:

Вʼячеслав Назаров – Токата з Білої симфонії

Георг Муффат – Токата №1

Леся Дичко – Карпатські фрески

Дмитро Бортнянський – Соната сі-бемоль мажор

Георг Фрідріх Гендель – Пасакалія соль мінор

Святослав Луньов – Libera me ("Звільни мене")

Йоганн Бах – Чакона (аранжування для органа Г.Мессера)

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

This music chronicles the war. Chronicles that we continue to write every day.

Tokata Nazarova is our anxiety, confusion, despair, our cry "Why?!!" after every Buchi, Mariupol, after every bomb that falls on our land.

Carpathian frescoes are our love for our native song, nature, which, like that flower, grows and blooms every day.

Bortnyanskyi's sonata is a joyful and carefree ray of light, a memory from the past, to which you sometimes want to return, forgetting for a moment about the painful present.

Libera me - "Free me" is the cry of every person under occupation, of every piece of land that has not yet been liberated, which is waiting to return home.

And, in the end, Tokata, Pasakalia and Chacona are our daily struggle, our resistance, unity, courage and indomitability, in which there is only one way - to victory!

25/11 - 18/12: Organ Festival in Lviv, dedicated to the theme "Music and War" - a musical project of the Lviv Organ Hall, which includes a series of concerts by organists from all over Ukraine, documenting the experience and performances of musicians during the Vyzvolnaya War, which is historic for the Ukrainian people war

17 performers, unique music programs, live concerts, an exhibition, video interviews and recordings of organ music.

Artistic mobility to restore Lviv's creative ties with other centers of organ art.

Funded by the Stabilization Fund - an initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine (Funded by the Stabilization Fund - An initiative to support cultural and educational organizations affected by the impact of the war against Ukraine.)

Performer:

Svitlana Pozdnysheva - organ

Program:

Viacheslav Nazarov – Toccata from the White Symphony

Georg Muffat – Toccata No. 1

Lesya Dychko - Carpathian frescoes

Dmytro Bortnyanskyi – Sonata in B flat major

George Frideric Handel – Passacalia in G minor

Svyatoslav Lunyov – Libera me ("Free me")

Johann Bach – Chaconne (arrangement for organ by H. Messer)

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page