top of page

нд, 29 трав.

|

Львівський органний зал

Органний речиталь Володимира Кошуби

Органний речиталь Володимира Кошуби - подія екстра-класу.

Registration is Closed
See other events
Органний речиталь Володимира Кошуби
Органний речиталь Володимира Кошуби

Час та місце

29 трав. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Органний речиталь Володимира Кошуби - подія екстра-класу.

Кожен концерт органіста – це продумана до дрібниць програма, це нові імена та нові музичні враження, це неповторні інтерпретації та неочікувані транскрипції відомих творів. Народний артист України, соліст Національного будинку органної та камерної музики, добре знаний в Україні та за її межами. Гастролював від Японії до Канади, від Фінляндії до Аргентини. Його ім’я вписане у Всесвітній каталог музикантів нового тисячоліття за версією ABI.

Родзинка програм Володимира Кошуби - уніальні твори, які ви не почуєте більше ніде. Цього вечора відбудеться навіть дві премʼєри К. Лорета “Піднесення” та Т. Салома “Вірш”.

Виконує:

Народниий артист України Володимир Кошуба - орган

Програма:

О. Гільман - Молитва, тв.№16

Г. Форе - “Пробудження”

Т. Дюбуа - Кантилена

Т. Салом - Verset (“Вірш”) - премʼєра

Л. Лефебр-Велі - “Концертне болеро”, тв 166

Ш.М. Відор - Andante cantabile з симфонії №4

К. Лорет - “Піднесення” - премʼєра

Л. Вʼєрн - “Медитація”, тв.31

Дж. Россіні - Cuius Animam для орагна з ораторії “Stabat Mater”

Дж. Пуччіні - “Nessun Dorma” з опери “Турандот”

В. Белліні - Соната для органа соль мажор

Дж. Верді - “Va pensiero” (“Лети, думко”)

Дж. Верді - Триумфальний марш з опери “Аіда”

Ф. Капоччі - Prelude

В. Самофалов - “Аве Марія”

Ж. Колодуб - “Елегія”

М. Колесса - Пасакалія до мінор

Про виконавця:

Володимир Кошуба

Соліст Національного будинку органної та камерної музики, Народний артист України

Володимир Кошуба закінчив Київську консерваторію ім. П.І. Чайковського у 1972 році як піаніст (клас професора Т. Кравченко). Під час навчання захопився грою на органі, який тоді викладали як факультатив. Після закінчення консерваторії грав деякий час на електрооргані у складі камерного оркестру Київської державної філармонії. У 1979 році закінчив вдруге консерваторію як органіст (клас професора А. Котляревського). З 1981 року став солістом-органістом Республіканського будинку органної та камерної музики України і постійно виступає на цій сцені. У 1985 році стажувався по класу органа у професора Талліннської консерваторії Народного артиста Естонії Хуго Лепнурма.

В. Кошуба багато гастролює в Україні та країнах Європи, мав гастролі у Північній та Південній Америці: Бразилії, Уругваї, Аргентині, Канаді, США, Японії. Має численні записи для фондів Українського радіо та грамплатівок: у 1985 році – запис трьох дисків у студії грамзапису "Мелодія"; з 1998 по 2005 роки записав кілька CD у США, Європі та Україні.

У 1999 році Американським біографічним інститутом (АВІ) при конгресі США ім'я Володимира Кошуби було включено у Всесвітній каталог музикантів нового тисячоліття.

У 2007 році В. Кошубі присвоєно звання Народного артиста України, він обраний президентом Асоціації органістів та органних майстрів Національної Всеукраїнської музичної спілки, як артист він є флагманом української органної школи, заснованої Арсенієм Котляревським.

Протягом останніх років митець активно сприяє проведенню в Україні традиційних органних фестивалів. Творчу діяльність Володимир Кошуба поєднує з викладанням класу органа в Київській спеціальній музичній школі ім. М.Лисенка.

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Volodymyr Koshuba's organ recital is an extra-class event.

Each organist's concert is a well-thought-out program, new names and new musical impressions, unique interpretations and unexpected transcriptions of famous works. Soloist of the National House of Organ and Chamber Music, well known in Ukraine and abroad. He toured from Japan to Canada, from Finland to Argentina. His name is listed in the ABI World Catalog of New Millennium Musicians.

The highlight of Volodymyr Koshuba's programs are unique works that you will not hear anywhere else. This evening there will even be two premieres of K. Loret's "Exaltation" and T. Salom's "Poem".

Performs:

Volodymyr Koshuba - organ

Program:

O. Gilman - Prayer, tv.№16

G. Faure - "Awakening"

T. Dubois - Cantilena

T. Salom - Verset ("Poem") - premiere

L. Lefebvre-Veli - "Concert Bolero", TV 166

Sh.M. Vidor - Andante cantabile from the symphony №4

K. Lorette - "Exaltation" - the premiere

L. Verne - "Meditation", vol.31

G. Rossini - Cuius Animam for organ from the oratorio "Stabat Mater"

G. Puccini - "Nessun Dorma" from the opera "Turandot"

W. Bellini - Sonata for organ in G major

J. Verdi - "Va pensiero" ("Fly, thought")

J. Verdi - Triumphal March from the opera "Aida"

F. Capocci - Prelude

V. Samofalov - "Ave Maria"

J. Kolodub - "Elegy"

M. Kolessa - Pascal in C minor

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page